نحوه چیدمان و نمایش اطلاعات کاربران در صفحات بانک های اطلاعاتی

1- کاربران ویژه ستاره دار

کاربرانی که تمایل داشته باشند در بالاترین ردیف هر صفحه نمایش داده شوند می توانند با خرید «ستاره ویژه» حضوری مؤثرتر داشته باشند. بدیهی است هرچه تعداد ستاره ها بیشتر باشد جایگاه نمایش بالاتر خواهد بود. به عنوان مثال کاربری که 50 ستاره دارد در جایگاه اول، کاربری که 48 ستاره دارد در جایگاه دوم، کاربری که 45 ستاره دارد در جایگاه سوم و به همین ترتیب کاربرانی که ستاره بیشتری دارند به ترتیب در جایگاه های بعدی نمایش داده خواهند شد.

شما می توانید با خرید ستاره بدون محدودیت جایگاه نمایش خود را ارتقاء دهید و بیشتر دیده شوید.
10 کاربری که بالاترین تعداد ستاره را داشته باشند در صفحه اول سایت هم نمایش داده خواهند شد.

2- کاربران ویژه

با عضویت ویژه در مدیکال نت به طور خودکار 5 ستاره به شما تعلق خواهد گرفت که جایگاه نمایش این کاربران پس از کاربرانی است که تعداد ستاره هایشان بیشتر است.

3- کاربران عادی

کاربرانی که اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی عادی (رایگان) کرده باشند در جایگاه بعدی نمایش داده خواهند شد.