بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان شهيداکبرآبادي

نوع تخصص: زنان و زایمان

بیمارستان دولتی تماس
  - بیمارستان دولتی

تاریخ ایجاد: 1393/08/23 آخرین ویرایش: 1393/09/01 بازدید: 582

iconمعرفي بیمارستان شهيداکبرآبادي

 

سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: آموزشي، درماني
تعداد تخت فعال: 201 نوع تخصص: زنان و زايمان

بیمارستان شهید اکبرآبادب اولین مرکزی در شهر تهران است که شرایط زایمان در آب را فراهم می کند. بیمارستان اکبرآبادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

 

iconمعرفی بخش های درمانی


بخش های بستری: NICU-ICU جراحي-جراحي زنان(ژنيكولوژي)- نوزادان-پست پارتوم(زايمان)-پريناتولوژي(طب مادر و جنين )-IVF-IUI
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-تختهاي بخش اورژانس-ليبر-تخت زايمان-IVF-پست پارتوم-IUI-اتاق عمل اورژانس-مامائي-تحت نظر اورژانس
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي
بخش های درمانگاهی: درمانگاه داخلي-درمانگاه مامائي -درمانگاه زنان -درمانگاه نازائي -درمانگاه اطفال-ژنتيك -بهداشت و تنظيم خانواده -كلينيك ويژه زنان وزايمان

iconخدمات ويژه

iconکادر درمانی

iconبیمه های طرف قرارداد