بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان شهداي يافت آباد

نوع تخصص: عمومی

بیمارستان دولتی
  • سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکی
  • استان: تهران ، شهرستان: تهران
  • منطقه (تهران): منطقه18
  • تلفن: 66822105
  • فکس: 66822105
  • نشانی: تهران-يافت آباد-بلوار الغدير-بيمارستان شهداي يافت آباد
  • وبسایت: سایت بیمارستان شهداي يافت آباد
  • پست الکترونیک: WEBMASTER@IUMS.AC.IR
تماس
  - بیمارستان دولتی

تاریخ ایجاد: 1393/08/24 آخرین ویرایش: 1393/09/01 بازدید: 4149

iconمعرفي بیمارستان شهداي يافت آباد

  این بیمارستان

درسال 1340ه.ق.توسطمرحوممحمدولي فرمانفرماییان درراستایارائه خدمات درماني وقف گرديد.

درسال 1373 اين بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران قرارگرفت.

درسال 1389 اين بيمارستان باادغام دانشگاه ايران تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي و

خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي قرارگرفت.

سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت فعال: 132 نوع تخصص: عمومي

 

iconمعرفی بخش های درمانی

بخش های بستری: CCU-ICU جنرال-POST CCU و قلب-سوختگي-ICUسوختگي-جراحي عمومي-جراحي زنان -زايشگاه-داخلي-اطفال-عفوني-گوش و حلق و بيني-چشم-ارتوپدي-ارولوژي-ايزوله تنفسي
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-پست پارتوم-تخت زايمان-دياليز-ليبر-اورژانس-تختهاي اورژانس
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-راديولوژي-سونوگرافي-دانسيتومتري-الكتروميوگرافي-ماموگرافي
بخش های درمانگاهی: پايگاه بهداشتي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-فيزيو تراپي-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه اورولوژي

iconخدمات ويژه

iconکادر درمانی

iconبیمه های طرف قرارداد