بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

نوع تخصص: عمومی

بیمارستان دولتی
  • سازمان متبوع: دانشگاه شاهد
  • استان: تهران ، شهرستان: تهران
  • منطقه (تهران): منطقه6
  • تلفن: 88966130
  • فکس: 88966130
  • نشانی: ميدان فلسطين، خیابان ايتاليا، بیمارستان شهید مصطفی خمینی
  • وبسایت: سایت بیمارستان شهید مصطفی خمینی
  • پست الکترونیک: INFO@MOSTAFAHOSPITAL.IR
تماس
  - بیمارستان دولتی

تاریخ ایجاد: 1393/08/24 آخرین ویرایش: 1393/09/01 بازدید: 2355

iconمعرفي بیمارستان شهید مصطفی خمینی

سازمان متبوع: ساير سازمانها نوع فعالیت: آموزشي، درماني
تعداد تخت فعال: 200 نوع تخصص: عمومي

iconمعرفی بخش های درمانی


بخش های بستری: جراحي عمومي زنان-جراحي زنان و زايمان-داخلي زنان ومردان-ارتوپدي-ENT-روانپزشكي-CCU-ICU جنرال-NICU-اطفال-جراحي عمومي مردان -شيمي درماني-ارولوژي-جراحي مغزو اعصاب -چشم
بخش های ستاره دار: اتاق عمل -اتاق زايمان -ترياژ-تحت نظر اورژانس -بخش دياليز
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-آنژيوگرافي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-راديولوژي-كولونوسكوپي-سونوگرافي-سي تي اسكن-سنجش تراكم استخوان
بخش های درمانگاهی: درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي عروق-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه قلب-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه تغذيه-ساير(درمانگاه)-ساير(درمانگاه)-ساير(درمانگاه)-فيزيوتراپي
آدرس:

iconخدمات ويژه

iconکادر درمانی

iconبیمه های طرف قرارداد