بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان انستيتو کانسر

نوع تخصص: سرطان و انکولوِژی

بیمارستان دولتی تماس
  - بیمارستان دولتی

تاریخ ایجاد: 1393/08/24 آخرین ویرایش: 1393/09/01 بازدید: 14196

iconمعرفي بیمارستان انستيتو کانسر

تاریخچه انستیتو کانسر

ایجاد یک انستیتو کانسر در تهران اولین بار در سال 1325 تحت عنوان " طرح تشکیل انستیتو کانسرایران" پیشنهاد شد. اما این طرح اجرا نشد لکن در سال 1328 مقاوله نامه تاسیس یک بیمارستان برای درمان بیماران مبتلا به سرطان به امضاء رسید در سال 1334ساختمان نیمه تمام آن در ضلع شرقی بیمارستان هزار تختخوابی آن زمان (مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) فعلی) آماده بهره برداری بود که واحد کبالت فعالیت خود رآغاز کرد. درهمین تاریخ کرسی سرطان در دانشکده پزشکی تشکیل شد. در سال 1336کلیه واحد های بیمارستان سرطان، یعنی بخشهای جراحی، رادیو لوژی، درمانگاه، آزمایشگاه، پاتو لو ژی( کرسی سرطان) تشکیل و به کار مشغول شدند.

در سال 1337طرح تشکیل مرکز تحقیقات علمی انستیتو سرطان به سازمان برنامه پیشنهاد ومورد تصویب قرار گرفت.و در سال 1341طرح ت شکیل کلاسهاس سیتوتکنولوژی پیشنهاد وبه تصویب رسید. همچنین در همین سال طرح تحقیقات سرطان های تجربی مورد تصویب قرار گرفت و آزمایشگاه محل نگهداری حیوانات تجربی درست وشروع بکار کرد. در سال 1345 شیرو خورشید سرخ ایران (هلال احمر)بیمارستان سرطان را با کلیه تجه یزاتش به دانشکده پزشکی تهران واگذارکرد بدین طریق انستیتو سرطان بطور تمام و کمال در اختیاردانشکده پزشکی دانشگاه تهران قرار گرفت. در سال 1349مرکز تحقیقات علمی سرطان(کرسی سرطان) و بیمارستان سرطان باهم ادغام و انستیوکانسر برای تحقیقات ومبارزه با سرطان تشکیل و برمبنای اساسنامه ای جدید فعالیت خود را دنبال کرد.

 

مشخصات عمومی بیمارستان:

مساحت بیمارستان: 74/15468 متر مربع

تعداد تخت مصوب: 249 تخت

تعداد تخت فعال: 210تخت

iconمعرفی بخش های درمانی

بخش های بستری: ICU جراحي-مديكال انكولوژي ( شيمي درماني )-جراحي سرطان-طب تسكيني
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-شيمي درماني
بخش های پاراکلینیک: اكو-تست ورزش-آزمايشگاه پاتولوژي-اندوسكوپي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-آزمايشگاه باليني-كلونوسكوپي-ديلاتاسيون-شيمي درماني-راديوتراپي-آزمايشگاه سيتولوژي-آزمايشگاه ايمونوهيستوشيمي-نوار قلب--آزمايشگاه ژنتيك-آزمايشگاه حيوانات
بخش های درمانگاهی: درمانگاه انكولوژي-درمانگاه جراحي سرطان-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه راديوتراپي -genetic-طب تسكيني-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه قلب-درمانگاه گوارش--طب سنتي

iconخدمات ويژه

iconکادر درمانی

نام هیئت علمی

مشخصات

تصویر

دکتر فرید آزموده اردلان

سمت: دانشیار- عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پست الکترونیکی: azmoudeh@sina.tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر- بخش پاتولوژی
تلفن محل کار: 61192556

دکتر فرناز آموزگار هاشمی

سمت: دانشیار-عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی گروه رادیوتراپی

تخصص: متخصص رادیوتراپی
پست الکترونیکی: amoozfar@sina.tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر-بخش رادیوتراپی
تلفن محل کار: 61192584-61192585

دکتر فاضل الهی

سمت: استادیار-عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص داخلی و فوق تخصص خون و انکولوژی
پست الکترونیکی: fazelelahi2005@yahoo.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر – بخش مدیکال انکولوژی
تلفن محل کار: 61192804

دکتر امیرحسین امامی

سمت: دانشیار-عضو هیئت علمی ، رئیس بخش مدیکال انکولوژی

تخصص: متخصص داخلی و فوق تخصص خون و انکولوژی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر – بخش مدیکال انکولوژی
تلفن محل کار: 61192804

دکتر سعید امانپور

سمت: استادیار-عضو هیئت علمی - پژوهشی

تخصص: متخصص جراحی دامپزشکی
پست الکترونیکی: amanpour_s@tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتو کانسر، مرکز تحقیقات سرطان، آزمایشگاه تومورهای تجربی
تلفن محل کار: 66940021

دکتر فرشته انسانی

سمت: دانشیار- عضو هیئت علمی و رئیس بخش سیتولوژی

تخصص: متخصص آسیب شناسی
پست الکترونیکی: fensan@gmail.com
آدرس محل کار: انستیتو کانسر، بخش سیتولوژی

تلفن محل کار: 61192553

دکتر محمد بابایی

سمت: استادیار- عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص رادیوتراپی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتو کانسر، بخش رادیوتراپی

تلفن محل کار: 61192585

دکتر فرخ تیرگری

سمت: استادیار- عضو هیئت علمی بازنشسته

تخصص: متخصص پاتولوژی ( آسیب شناسی)
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش ایمونوهیستوشیمی
تلفن محل کار: 61192502-61192558

دکتر عیسی جهانزاد

سمت: دانشیار -رئیس بخش پاتولوژی ( آسیب شناسی)

تخصص: متخصص پاتولوژی ( آسیب شناسی)
پست الکترونیکی: jahanzad@yahoo.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی
تلفن محل کار: 61192502-61192558

 

دکتر هایده حائری

سمت: دانشیار- عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص پاتولوژی ( آسیب شناسی)
پست الکترونیکی: haerihay@sina.tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش پاتولوژی
تلفن محل کار: 61192556

 

دکتر پیمان حداد

سمت: استاد- عضو هیئت علمی و مدیر گروه رادیوتراپی

تخصص: متخصص رادیوتراپی
پست الکترونیکی: haddad@sina.tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش رادیوتراپی
تلفن محل کار: 61192585

 

دکتر ایرج حریرچی

سمت: دانشیار ، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص جراحی عمومی – فلوشیپ جراحی سرطان
پست الکترونیکی: harirchi@sina.tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش جراحی انکولوژی 1و2 ، جراحی سروگردن
تلفن محل کار: 61192534

دکتر علی حسامی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش پاتولوژی
تلفن محل کار: 61192502-61192504

دکتر محمودخانیکی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش پاتولوژی
تلفن محل کار: 61192502-61192504

دکتر پرویز دریائی سرائی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی، رئیس درمانگاه جراحی

تخصص: متخصص جراحی عمومی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، درمانگاه جراحی معراج
تلفن محل کار: 61192540-61192579

دکتر جهانگیر رافت

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص داخلی ، فوق تخصص خون و انکولوژی
پست الکترونیکی: jahangirraafat@yahoo.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش مدیکال انکولوژی
تلفن محل کار: 61192804

دکتر کاظم زنده دل

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشی، قائم مقام و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان

تخصص: متخصص اپیدمیولوژی
پست الکترونیکی: kzendeh@tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، مرکز تحقیقات سرطان
تلفن محل کار: 61192501-66581638

دکتر فرهاد سمیعی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص رادیوتراپی
پست الکترونیکی: samieifarhad@yahoo.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش رادیوتراپی
تلفن محل کار: 61192585

دکتر فریدون سیرتی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی ، رئیس بخش جراحی انکولوژی 1و2 زنان ، هیئت علمی بازنشسته (همکار افتخاری)

تخصص: متخصص جراحی عمومی
پست الکترونیکی: fereidoonsirati@hotmail.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش جراحی 1و 2 زنان
تلفن محل کار: 61192531-61192533

دکتر رضا شاه سیاه

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص آسیب شناسی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش پاتولوژی
تلفن محل کار: 61192504-61192502

دکتر فرهاد شاهی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص داخلی ، فوق تخصص خون و انکولوژی
پست الکترونیکی: fshahi@yahoo.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش مدیکال انکولوژی
تلفن محل کار: 61192804

دکتر سیامک شریعت تربقان

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص آسیب شناسی
پست الکترونیکی: shariats@sina.tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش پاتولوژی
تلفن محل کار: 61192504-61192502

دکتر عباس شکوری

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص ژنتیک پزشکی
پست الکترونیکی: shakooria@sina.tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش ژنتیک
تلفن محل کار: 61192561

دکتر شهریار شهریاران

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی ،رئیس بخش رادیولوژی

تخصص: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیکی: shahriar-shahriarian@yahoo.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش رادیولوژی
تلفن محل کار: 611925781

دکتر رضا شیرکوهی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشی

تخصص: متخصص ژنتیک
پست الکترونیکی: rshirkoohi@tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش ژنتیک
تلفن محل کار:61192578

دکتر صنمبر صدیقی

سمت:دانشیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص داخلی، فوق تخصص خون و انکولوژی
پست الکترونیکی: ssadighi@doctor.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش مدیکال انکولوژی (شیمی درمانی)
تلفن محل کار:61192763-61195804

دکتر مامک طهماسبی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی، رئیس بخش طب تسکینی

تخصص: متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ طب تسکینی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش طب تسکینی

تلفن محل کار:61192530

دکتر افشین عبدی راد

سمت:دانشیار ، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص آسیب شناسی(پاتولوژی)
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش پاتولوژی
تلفن محل کار:61192504-61192502

دکتر علی عرب خردمند

سمت:دانشیار ، عضو هیئت علمی ، معاون امور بین الملل دانشگاه

تخصص: متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی ترمیمی ، فلوشیپ جراحی سرطان
پست الکترونیکی: kheradmand@tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش جراحی انکولوژی 3
تلفن محل کار:61192544-61192537

دکتر ابراهیم عصمتی

سمت:استادیار ، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص رادیوتراپی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش رادیوتراپی
تلفن محل کار:61192585

دکتر مهرداد عزمی

تخصص: متخصص داخلی ، فوق تخصص گوارش
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، درمانگاه گوارش
تلفن محل کار:61192577

دکتر سیروس عظیمی

سمت:دانشیار، رئیس بخش ژنتیک

تخصص: متخصص ژنتیک پزشکی
پست الکترونیکی: azimicyrus@tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش ژنتیک
تلفن محل کار:61192559-61192560

دکتر مهدی عقیلی

سمت:دانشیار، رئیس بخش رادیوترپی

تخصص: متخصص رادیوتراپی
پست الکترونیکی: mahaghili@yahoo.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش رادیوتراپی
تلفن محل کار:61192585

دکتر افسانه علی خاصی حبیب آبادی

تخصص: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیکی: afsanehalikhasi@yahoo.co.uk
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، کلینیک برست
تلفن محل کار:61192849

دکتر رامش عمرانی پور

سمت:دانشیار، معاون آموزشی، رئیس اتاق عمل ، رئیس کلینیک برست

تخصص: متخصص جراحی عمومی ،فلوشیپ جراحی پستان
پست الکترونیکی: omranipor@sina.tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، اتاق عمل ، کلینیک برست
تلفن محل کار:61192509-61192540

دکتر پدرام فدوی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش فیزیک رادیوتراپی
تلفن محل کار:61192569

دکتر فرشید فرهان

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی ، مسئول امور دستیاران رادیوتراپی

تخصص: متخصص رادیوتراپی
پست الکترونیکی: farshidfarhan@yahoo.com
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، رادیوتراپی
تلفن محل کار:61192585

دکتر عطاء قراجه ای

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص جراحی فک و صورت
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش تومورهای سروگردن
تلفن محل کار:61192540

دکتر علی کاظمیان

سمت:دانشیار، رئیس انستیتوکانسر

تخصص: متخصص رادیوتراپی
پست الکترونیکی: kazemian@sina.tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش رادیوتراپی
تلفن محل کار:61192509

دکتر بیتا کلاغچی

سمت:استادیار ، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص رادیوتراپی
پست الکترونیکی: kalaghchi@tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش رادیوتراپی
تلفن محل کار:61192585

دکتر محمدعلی محققی

سمت:استاد، رئیس بخش جراحی انکولوژی 3 ، رئیس مرکز تحقیقات سرطان

تخصص: متخصص جراحی عمومی ، فلوشیپ جراحی سرطان
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش جراحی انکولوژی 3
تلفن محل کار:61192537-61192544

دکتر حبیب اله محمودزاده

سمت:استادیار ، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی سرطان
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش جراحی انکولوژی 3
تلفن محل کار:61192537-61192544

دکتر مازیار مطیعی لنگرودی

سمت:استادیار ، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ جراحی سروگردن
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش تومورهای سروگردن
تلفن محل کار:61192540

دکتر فریدون معماری

سمت:استادیار ، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص جراحی عمومی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش جراحی انکولوژی 1و 2
تلفن محل کار:61192531-61192534

دکتر مازیار مقصودلو

سمت:استادیار ، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص بیهوشی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش ICU
تلفن محل کار:61192511-61192512

دکتر سیدربیع مهدوی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش فیزیک رادیوتراپی
تلفن محل کار:61192569

دکتر محمدرضا میر

سمت: دانشیار ، رئیس بخش جراحی انکولوژی1و 2

تخصص: متخصص جراحی عمومی
پست الکترونیکی: mzmir@tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش جراحی انکولوژی 1و 2
تلفن محل کار:61192531-61192534

دکتر مهرزاد میرزانیا

سمت: استادیار-عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص داخلی و فوق تخصص خون و انکولوژی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر – بخش مدیکال انکولوژی
تلفن محل کار: 61192804

دکتر معصومه نجفی

سمت:استادیار ، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی سرطان
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش جراحی انکولوژی 3
تلفن محل کار:61192537-61192544

دکتر حسن علی ندائی

سمت:استادیار، رئیس بخش فیزیک رادیوتراپی

تخصص: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش فیزیک رادیوتراپی
تلفن محل کار:61192569

دکتر بیژن نهاوندیان

سمت:استادیار، رئیس بخش آزمایشگاه بالینی

تخصص: دکتری تخصصی بیوشیمی پزشکی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، سانترال 2 ، آزمایشگاه بالینی
تلفن محل کار:61192847

دکتر فرحناز وفایی زاده

تخصص: متخصص داخلی و فوق تخصص خون و انکولوژی
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر – بخش مدیکال انکولوژی
تلفن محل کار: 61192804

دکتر فرزاد یزدانی بیدکی

سمت:استادیار، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
پست الکترونیکی:
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش پاتولوژی
تلفن محل کار: 61192502-61192504

دکتر منصور جمالی زواره

سمت:استاد، عضو هیئت علمی

تخصص: متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
پست الکترونیکی: f_yazdani@tums.ac.ir
آدرس محل کار: انستیتوکانسر ، بخش پاتولوژی
تلفن محل کار: 61192502-61192504

 

iconبیمه های طرف قرارداد