بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان امام سجاد(ع)

نوع تخصص: عمومی

بیمارستان دولتی
  • سازمان متبوع: نیروی انتظامی
  • استان: تهران ، شهرستان: تهران
  • منطقه (تهران): منطقه7
  • تلفن: 77531111
  • فکس: 77531111
  • نشانی: خيابان شهيدطالقاني خيابان بهارشمالي بيمارستان امام سجاد(ع)ناجا
تماس
  - بیمارستان دولتی

تاریخ ایجاد: 1393/08/25 آخرین ویرایش: 1393/09/01 بازدید: 2128

iconمعرفي بیمارستان امام سجاد(ع)

سازمان متبوع: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت فعال: 148 نوع تخصص:

iconمعرفی بخش های درمانی


بخش های بستری: ICU جنرال-CCU-POST CCU و قلب-ارتوپدي-اطفال-ارولوژي-ENT-جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب -چشم-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-روانپزشكي-جراحي زنان و زايمان-داخلي -فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-پست پارتوم-تخت زايمان-تختهاي تحت نظر اورژانس-تختهاي بخش اورژانس-ليبر
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه مواد مخدر-ركتوسيگموئيدسكوپي
بخش های درمانگاهی: درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه تنظيم خانواده- درمانگاه واكسيناسيون-درمانگاه تغذيه

iconخدمات ويژه

iconکادر درمانی

iconبیمه های طرف قرارداد