بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان روزبه

نوع تخصص: روانپزشکی

بیمارستان دولتی
  • سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکی
  • استان: تهران ، شهرستان: تهران
  • منطقه (تهران): منطقه11
  • تلفن: 55419151-5
  • فکس: 55412756
  • نشانی: خیابان کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - بيمارستان روزبه
  • وبسایت: سایت بیمارستان روزبه
  • پست الکترونیک: hosp_roozbeh@tums.ac.ir
تماس
  - بیمارستان دولتی

تاریخ ایجاد: 1393/09/01 آخرین ویرایش: 1393/09/01 بازدید: 4245

iconمعرفي بیمارستان روزبه

بيمارستان روانپزشكي روزبه با سابقه‌اي بيش از 50 سال بعنوان مهمترين مركز آموزشي، درماني و پژوهشي روانپزشكي در كشور فعاليت دارد. بسياري از روانپزشكاني كه در داخل و يا خارج از كشور فعاليت دارند، بطور مستقيم و يا غيرمستقيم خوشه‌چين اين مركز علمي بوده‌اند و بسياري از بيماراني كه از ناراحتي‌هاي رواني رنج مي‌برند، اين بيمارستان را بعنوان مهمترين مركز درماني خود مي‌شناسند.
نظر به اين كه مشكلات روانپزشكي محدود به بيماران و خانواده آنها نبوده و تماميّت جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بدون شك توسعه و ارتقاء اين مركز از نظر ارائه خدمات آموزشي،‌ درماني و پژوهشي در پيشبرد علم روانپزشكي در كشور سهم بسزايي خواهد داشت.

iconمعرفی بخش های درمانی

بخش های بستری: روانپزشكي-روانپزشكي اطفال -تحت نظراورژانس
بخش های ستاره دار: تخت اورژانس-تحت نظر اورژانس
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه طبي-الكتروآنسفالوگرافي-داروخانه-نوار قلب
بخش های درمانگاهی: درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي-درمانگاه گفتار درماني-ساير(درمانگاه تست هوش )-ساير(درمانگاه گروه درماني)-ساير(درمانگاه روان درماني فردي )-ساير(درمانگاه خانواده درماني )-ساير(درمانگاه SEXدرماني)-درمانگاه رفتار درماني-ساير(درمانگاه حافظه)-ساير(درمانگاه شوك درماني)-درمانگاه كاردرماني

iconخدمات ويژه

iconکادر درمانی

مدير بيمارستان ابوالفضل علیاری
رئيس بيمارستان دکتر حمید رضا نقوی
سال تاسيس ۱۳۳۰
مساحت ۲۲۰۰۰
تعداد تخت ها ۲۰۴ تعداد پرسنل ها ۱۸۰
تعداد كارمندان
دكتر ۳ MSc ۴
ليسانس ۱۵ ساير ۴۱
تعداد پرستاران
دكتر MSc ۵
ليسانس ۱۲۱ بهيار ۱۲
ساير ۱۷

iconبیمه های طرف قرارداد