خاطرات پزشکی

صد بار به شيوه اروپايي طبابت کردي و ديدي ثمرش را

01 مهر 1397

معجزه

23 شهریور 1394

کشیدن دندان عقل

29 تیر 1394

باید یکی باشه ...

19 تیر 1394

پنیسیلین

19 تیر 1394

کلاهی که بر سر حوا گشاد آمد

19 تیر 1394

حوا در روزهای نخستین دستیاری

19 تیر 1394

باور

19 تیر 1394

سالهای دور از قانون!

19 تیر 1394