بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان شفايحيائيان

نوع تخصص: ارتوپدی

بیمارستان دولتی
  • سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکی
  • استان: تهران ، شهرستان: تهران
  • منطقه (تهران): منطقه12
  • تلفن: 33542000-8
  • فکس: 33542020
  • نشانی: ميدان بهارستان –خيابان مجاهدين اسلام- روبروي پمپ بنزين-مركز آموزشي درماني شفا يحيائيان
  • وبسایت: سایت بیمارستان شفايحيائيان
تماس
  - بیمارستان دولتی

تاریخ ایجاد: 1393/08/23 آخرین ویرایش: 1393/09/01 بازدید: 2197

iconمعرفي بیمارستان شفايحيائيان


اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1326با ظرفيت 269 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 187 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ ICU


سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: آموزشي، درماني
تعداد تخت فعال: 150 نوع تخصص: ارتوپدي

 

iconمعرفی بخش های درمانی


بخش های بستری: ICU ارتوپدي-بخش 1 مردان-بخش زنان -بخش 2 مردان -بخش اطفال-ارتوپدي دست-ارتوپدي زانو-اراتوپدي لگن-ارتوپدي شانه-ارتوپدي تومور-ارتوپدي ستون فقرات
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-اورژانس
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه پاتولوژي-راديولوژي-خدمات تشخيصي طب هسته اي-CT SCAN-نوار قلب-سنجش تراكم استخوان-اكوكارديوگرافي-الكتروميوگرافي-MRI
بخش های درمانگاهی: درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي-درمانگاه قلب-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه كاردرماني-درمانگاه فيزيوتراپي-ادرمانگاه ارتوپدي فني

iconخدمات ويژه

iconکادر درمانی

iconبیمه های طرف قرارداد