مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

هيوسين ان ـ بوتيل برميد

عنوان لاتین: HYOSCINE N-BUTYL BROMIDE
نام تجاری: Buscopan
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

هيدروکورتيزون/ هيدروکورتيزون استات/ سديم فسفات/ سوکسينات

عنوان لاتین: HYDROCORTISONE/ HYDROCORTISONE ACETATE/ SODIUM PHOSPHATE/ SUCCINATE
نام تجاری: Calde Cort. Cormol HC. Colifoam . Cortrf Acetate . Epifoam
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

هيدروکورتيزون (موضعى ـ چشمي)

عنوان لاتین: HYDROCORTISONE (Topical-Optical)
نام تجاری:
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

هيدروکوئينون

عنوان لاتین: HYDROQUINONE
نام تجاری: Eldoquin. Melanex . Pabaquinone.Solaquin
گروه دارویی : بی‌رنگ‌کننده

icon

هيدروکلروتيازيد

عنوان لاتین: HYDROCHLOROTHIAZIDE
نام تجاری: Aquazide H. Chorzide . Esiderix . Hydrodiuril . Hydromal . Hydro - T . Urozide
گروه دارویی : دیورتیک تیازیدی

icon

هيروکسي‌کلروکواين سولفات

عنوان لاتین: HYROXYCHLOROQUINE SULFATE
نام تجاری: Plaquenil Sulfate
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

هيدروکسي‌زين/ هيدروکسي‌زين پاموات

عنوان لاتین: HYDROXYZINE HCL / HYDROXYZINE PAMOATE
نام تجاری: Atrax . Atozine . Durrax . E-Vista . Hyzin-50 . Orgatrax . Vistaril . Vistacon . Vistaject
گروه دارویی : آرام بخش / خواب آور

icon

هيدروکساريا

عنوان لاتین: HYDROXYUREA
نام تجاری: Hydrea
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

هيدروکار

عنوان لاتین: HYDROCARE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

هيدروژن پروکسايد

عنوان لاتین: HYDROGEN PEROXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

هيدرالازين

عنوان لاتین: HYDRALAZINE HCL
نام تجاری: Alazine.Apresoline.Dralzine
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

هوموتروپين هيدروبرميد (چشمي)

عنوان لاتین: HOMATROPINE HYDROBROMIDE (optic)
نام تجاری: Homatrine . Homatrocel
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

هورمون پاراتيروئيد

عنوان لاتین: PARATHYROID HORMONE
نام تجاری:
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

هماتينيک

عنوان لاتین: HEMATINIC
نام تجاری: Autrin
گروه دارویی : خون‌سازى

icon

هگزامتيل ملامين

عنوان لاتین: HEXAMETHYLMELAMINE (HMM)
نام تجاری: Attretamin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

هپارين سديم

عنوان لاتین: HEPARIN SODIUM
نام تجاری: Hepalean . Lockflush Solution . Hep-Lock . Lipo-Hepin
گروه دارویی : ضدانعقاد

icon

هانوپريدول

عنوان لاتین: HALOPERIDOL
نام تجاری: Haldol . Peridol
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

هالوتين

عنوان لاتین: HALOTHANE
نام تجاری: Fluothane
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

اچ. ام. جى (گنادوتروپين منوپوزال انساني)

عنوان لاتین: hMG (Human Menopausal G)
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

وينکريستين سولفات

عنوان لاتین: VINCRISTINE SULFATE
نام تجاری: LCR, Oncovin, VCR
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ويندزين سولفات

عنوان لاتین: VINDESINE SULFATE
نام تجاری: Eldisine
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

وينبلاستين سولفات

عنوان لاتین: VINBLASTINE SULFATE
نام تجاری: Velban, Velbe, VLB
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ويدارابين مونو هيدرات

عنوان لاتین: VIDARABINE MONO HYDRATE (VIRA-A parenteral)
نام تجاری: Adenine Arabinoside
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

ويتامين کا ۱

عنوان لاتین: VITAMIN K1
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

VITAMIN C

عنوان لاتین:
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

ويتامين ب ۶

عنوان لاتین: VITAMIN B6
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

ويتامين دى (کولئوکالسيفرول)

عنوان لاتین: VITAMIN D (Cholecalciferol)
نام تجاری: Dilta-D
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

ويتامين ب ۱۲

عنوان لاتین: VITAMIN B12
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

ويتامين ب ۱

عنوان لاتین: VITAMIN B1
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

ويتامين اى

عنوان لاتین: VITAMIN E
نام تجاری: Aquasol E, E-Feral, E-Vital, Gordo, Tocopherol, Vita-Plus, Evion, Rovigon
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

ويتامين آ + دى

عنوان لاتین: VITAMIN A+D
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

ويتامين آ

عنوان لاتین: VITAMIN A
نام تجاری: Aquasol-A , Del - Vi-A, Ocuit-A, Neo-vagan
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

وراپاميل

عنوان لاتین: VERAPAMIL HCL
نام تجاری: Galan, Veralens, Isoptin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

وانکاميسين

عنوان لاتین: VANCOMYCIN HCL
نام تجاری: Vancoled, Vancocin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

والپروات سديم/ والپروئيک اسيد

عنوان لاتین: SODIUM VALPROATE / VALPROIC ACID
نام تجاری: Dalpro, Depakene, Depakote, Divalproex Sodium, Myproid Acid
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

واکسن ـ سرطان

عنوان لاتین: BCG-CANCER
نام تجاری:
گروه دارویی : واكسن - ضدسرطان

icon

واکرونيوم

عنوان لاتین: VECURONIUM BROMIDE
نام تجاری: Norcuron
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

وازوپرسين (هورمون آنتي‌ديورتيک)

عنوان لاتین: VASOPRESSIN (Antidiuretic Hormone)
نام تجاری: Pitressin, Pitressin Tannate
گروه دارویی : ضد ديابت بي‌مزه

icon

وارفارين سديم

عنوان لاتین: WARFARIN SODIUM
نام تجاری: Coufarin, Coumadin Sodium, Panwarfin, WarFilone, Warnerin, Voumadin
گروه دارویی : ضدانعقاد

icon

نيموديپين

عنوان لاتین: NIMODIPINE
نام تجاری: Nimotop
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

نيکوتينيک اسيد (نيکوتيناميد)

عنوان لاتین: NICOTINIC ACID (Nicotinamide)
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

نيکلوساميد

عنوان لاتین: NICLOSAMIDE
نام تجاری: Niclocide
گروه دارویی : ضد كرم

icon

نيفديپين

عنوان لاتین: NIFEDIPINE
نام تجاری: Adalat, Procardia, Procardia XL
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

نيستاتين (موضعى ـ واژينال)

عنوان لاتین: NYSTATIN (Topical - Vaginal)
نام تجاری: Korostatin, Mykinac, Nilstat, Nystex, O-V Statin, Micostatin
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

نيستاتين

عنوان لاتین: NYSTATIN (Oral- Local)
نام تجاری: Mycostatin, Mykinal, Nadostine, Nilstat, Nyadem, Nystex, O-V Statin
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

نيتروگليسيرين

عنوان لاتین: NITROGLYCERIN
نام تجاری: Deponit, Minitran, Nitro-Bid, Nitrocap, Nitrodis, Nitrogard, Nitrospan Nitrostat,Tridil
گروه دارویی : گشادكنندۀ عروق كرورنر

icon

نيتروفوروزان (موضعي)

عنوان لاتین: NITROFURAZONE (Topical)
نام تجاری: Furacin, Nitrofural
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

نيتروفورانتونين

عنوان لاتین: NITROFURANTOIN
نام تجاری: Faralan, Furan, Furanite, Nephronex, Nitrofan, Novofuran, Furadantoin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

نيتروز اکسيد

عنوان لاتین: NITROUS OXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

نيتروپروسيد سديم

عنوان لاتین: NITROPRUSSIDE SODIUM
نام تجاری: Nipride, Nitropress
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

نيترازپام

عنوان لاتین: NITRAZEPAM
نام تجاری: Mogaden
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

نياسيناميد

عنوان لاتین: NIACINAMIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

نونوکسينول ـ ۹

عنوان لاتین: NONOXYNOL-9
نام تجاری: Conceptrol, Delfen, Gynol TT, Koromex
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

نورتريپتيلين

عنوان لاتین: NORTRIPTYLINE HCL
نام تجاری: Aventyl, Pamelor
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

نورپينفرين تزريقى

عنوان لاتین: NOREPINEPHRINE INJECTION
نام تجاری: Levarterenol, Levophed
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

نمک متعادل شده همراه گلوتامين

عنوان لاتین: BALANCED SALT PLUS GLUTATHIONE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

نمک متعادل شده

عنوان لاتین: BALANCED SALT
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

نمک رهيدراسيون اورال (او. آر. اس)

عنوان لاتین: ORAL REHYDRATION SALT (O.R.S)
نام تجاری:
گروه دارویی : الکتروليت خوراکى

icon

نفازولين هيدروکلرايد (يا نيترات)

عنوان لاتین: NAPHAZOLINE HCL (Or Nitrate)
نام تجاری: Allerest, Comfort, Degest-2, Nafazair, Naoheon, Privine, Vaselear
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

مافازولين ـ آنتازولين

عنوان لاتین: NAPHAZOLINE - ANTAZOLINE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ ضد احتقان چشمى

icon

نئوميسين سولفات

عنوان لاتین: NEOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Mycifradin, Myciguent, Diacol
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

نئوستيگمين

عنوان لاتین: NEOSTIGMINE
نام تجاری: Prostigmin
گروه دارویی : محرک کولينرژيک

icon

ناندرونول

عنوان لاتین: NANDROLONE
نام تجاری: Anabolin LA, Analone, Androlone, Durabolin, Deca-Durabolion, Nandroboli
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

ماليديکسيک اسيد

عنوان لاتین: NALIDIXIC ACID
نام تجاری: Neg-Gram
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

نالوکسون

عنوان لاتین: NALOXONE HCL
نام تجاری: Narcan
گروه دارویی : آنتاگونيست موادمخدر

icon

نافسيلين سديم

عنوان لاتین: NAFCILLIN SODIUM
نام تجاری: Nafcil, Nallpen, Unipen.
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ناسين (ويتامين ب۳)

عنوان لاتین: NACIN (Vitamin B3)
نام تجاری: Niac, Nicobid, Nico-400, Nicolar, Nicotinex, Novoniacin, Niacinamide.
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

ناتاميسين (چشمي)

عنوان لاتین: NATAMYCIN (Ophthalmic)
نام تجاری: Natacyn
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

ناپروکسن

عنوان لاتین: NAPROXEN
نام تجاری: Anaprox, Naprosyn, Naxon, Novonaprox
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

مينوکسيديل (موضعي)

عنوان لاتین: MINOXIDIL (Topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : محرک رشد مو

icon

ميکونازول نيترات (واژينال و موضعي)

عنوان لاتین: MICONAZOLE NITRATE (VAGINAL & TOPICAL)
نام تجاری: Micatin, Monistat-7
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

ميدراميسين

عنوان لاتین: MITHRAMYCIN
نام تجاری: Mithracin, Plicamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک و ضد هيپرکلسمي

icon

ميدازولام

عنوان لاتین: MIDAZOLAM HCL
نام تجاری: Versed
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

ميتونات

عنوان لاتین: MITOTANE
نام تجاری: Lysorden
گروه دارویی :

icon

ميتوميسين

عنوان لاتین: MITOMYCIN
نام تجاری: Mutamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

ميتوکسانترون

عنوان لاتین: MITOXANTRONE
نام تجاری: Novantrone
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

مونوبنزون

عنوان لاتین: MONOBENZONE
نام تجاری: ضدلک‌هاى هيپرپيگمانته
گروه دارویی : مهارکننده آنزيمي

icon

مولتى ويتامين درمانى

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN THERAPEUTIC
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مولتى ويتامين + مينرال

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN PLUS MINERAL
نام تجاری: Flibon
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مولتى ويتامين + آهن

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN PLUS IRON
نام تجاری: Vi-Daylin With IRON
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مولتى ويتامين

عنوان لاتین: MULTIVITAMINS
نام تجاری: Katabiose
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مورفين سولفات

عنوان لاتین: MORPHINE SULFATE
نام تجاری: Astramorph, Duramorph, Epimorph, Morphitee. M.O.S, Roxanol, Statex
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

موپيروسين

عنوان لاتین: MUPIROCIN
نام تجاری: Bactroban
گروه دارویی : ضد زردزخم

icon

موپيروسين

عنوان لاتین: MUPIROCIN
نام تجاری: Bactroban
گروه دارویی : ضد زردزخم

icon

منيزيوم هيدروکسيد

عنوان لاتین: MAGNESIUM HYDROXIDE
نام تجاری: Magnesia, Magma, Maox, M.O.M
گروه دارویی : آنتي‌اسيد

icon

منيزيوم گلوکونات

عنوان لاتین: MAGNESIUM GLUCONATE
نام تجاری:
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

منيزيوم سولفات

عنوان لاتین: MAGNESIUM SULFATE
نام تجاری: Epsom Salt, Sulmages
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

منوتروپين

عنوان لاتین: MENOTROPINS (HMG)
نام تجاری: Pergonal
گروه دارویی : گنادوتروپين

icon

منتول ساليسيلات

عنوان لاتین: MENTHOL SALICYLATE
نام تجاری: Ben-Gay, Calmycine, Daphyne, Embrocation, Myalgine, Vim, Montan
گروه دارویی : ضد درد موضعى

icon

ملفالان

عنوان لاتین: MELPHALAN
نام تجاری: Alkeran, Pam, L-Pam, Phenylalanine Mustard
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

مگلومين آنتيموانات

عنوان لاتین: MEGLUMINE ANTIMONATE
نام تجاری: Glucantime
گروه دارویی : ضدلشمانيوم

icon

مکسيلتين

عنوان لاتین: MEXILETINE
نام تجاری: Mexitil
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

مفنترمين سولفات

عنوان لاتین: MEPHENTERMINE SULFATE
نام تجاری: Wyamine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

مفنايد استات (موضعي)

عنوان لاتین: MAFENIDE ACETATE (Topical)
نام تجاری: Sulfamylon
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

مفناميک اسيد

عنوان لاتین: MEFENAMIC ACID
نام تجاری: Ponstan, Postel
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

مسيليزين

عنوان لاتین: MECLIZINE HCL
نام تجاری: Antivert
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، ضداستفراغ، آنتي‌کولينرژيک

icon

مسنا

عنوان لاتین: MESNA
نام تجاری: Mesnex
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با داروهاى ضدنئوپلاسم

icon

مسالازين

عنوان لاتین: MESALAZINE
نام تجاری: Pentasta
گروه دارویی : ضدالتهاب روده‌اي

icon

مژسترول استات

عنوان لاتین: MEGESTROL ACETATE
نام تجاری: Megace
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

مرکاتوپورين

عنوان لاتین: MERCAPTOPURINE
نام تجاری: 6-MP, Purinethol
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

صفحه 1 از 8ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها