مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

دي‌هيدروارگوتوکسين

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTOXINE
نام تجاری: Deapril-ST, Ergoloid Mesylate, Germial, Hydergine, Hydrologic-G
گروه دارویی : درمان دمانس پيرى

icon

تيمولول مالئات (چشمي)

عنوان لاتین: TIMOLOL MALEATE (optic)
نام تجاری: Blocadren, Timoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE
نام تجاری: Telebrix Meglumine
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آيودي‌کلرهيدروکسي‌کواين

عنوان لاتین: IODOCHLORHYDROXYQUIN
نام تجاری: Iorofer . Clioquinol . Vioform
گروه دارویی : ضد قارچ و ضدالتهاب موضعی

icon

فنيل‌نفرين (بيني)

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE HCL (nasal)
نام تجاری: Allerest, Neo-Synephrine, Sinex
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

تتراکوزاسترين

عنوان لاتین: TETRACOSACTRIN
نام تجاری: Cortrosyn, Synacthen, Synacthen Retard
گروه دارویی : ضدالتهاب، داروى کمک تشخيصى

icon

سرماخوردگى کودکان

عنوان لاتین: CHILDREN COLD
نام تجاری: Coricidin, Demilets
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

پروکائين

عنوان لاتین: PROCAINE HCL
نام تجاری: Novocaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

اتوسوکسيميد (زارونتين)

عنوان لاتین: ETHOSUXIMIDE (Zarontin)
نام تجاری: سوكسين ايميد
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

سديم تترادسيل سولفات

عنوان لاتین: SODIUM TETRADECYL SULFATE
نام تجاری: Sotradecol 1%
گروه دارویی : سخت‌کننده عروق

icon

پنتاگاسترين

عنوان لاتین: PENTAGASTRIN
نام تجاری: Peptavlon
گروه دارویی : محرک ترشح اسيد معده

icon

پروتيرلين

عنوان لاتین: PROTIRELIN
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

بيوپرنورفين

عنوان لاتین: BUPRENORPHINE HCL
نام تجاری: Buprenex
گروه دارویی : ضد درد مخدر (آگونسيت - آنتاگونيست)

icon

پيروکسيکام

عنوان لاتین: PIROXICAM
نام تجاری: Feldene
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ايوپنويک

عنوان لاتین: IOPANOIC ACID
نام تجاری: Telepaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آيوداکينول

عنوان لاتین: IODOQUINOL
نام تجاری: Amebaquine
گروه دارویی : ضد آميب

icon

سولپيريد

عنوان لاتین: SULPIRIDE
نام تجاری: Sursumid, Champioongl, Dogmatil, Dolmatil
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

ب کمپلکس و ب کمپلکس

عنوان لاتین: B COMPLEX & B COMPLEX FORTE
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

ديزوپيراميد

عنوان لاتین: DISOPYRAMIDE
نام تجاری: DSP, Napamide, Norpace, Rythmodan, Rythmodan - LA
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته IA)

icon

تريپل سولفا (واژينال)

عنوان لاتین: TRIPLE SULFA (Vaginal)
نام تجاری: Dayto Sulf, Femquard, Gyne-Sulfa, Sulfa-Gyn
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آميودارون

عنوان لاتین: AMIODARONE HCL
نام تجاری: Cordarone
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته III)

icon

فنتولامين مسيلات

عنوان لاتین: PHENTOLAMINE MESYLATE
نام تجاری: Regitine, Rogitine
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

دهيدرومتين

عنوان لاتین: DEHYDROMETINE
نام تجاری: Dametin, Mebadin
گروه دارویی : ضد آميب

icon

کنتراسپتيوس، خوراکى

عنوان لاتین: CONTRACEPTIVES, ORAL
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

کو ـ تريماگزازول (باکتريم) (سولفامتوگزازول و تريمتوپريم)

عنوان لاتین: CO-TRIMOXAZOLE (Bactrim) (sulfamethoxazole & trimethoprim)
نام تجاری: Apo-Sulfatrim Cotrim, Protrim, Roubac, Sulmeprim
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ريتودرين

عنوان لاتین: RITODRINE HCL
نام تجاری: Yatopar
گروه دارویی : توکوليتيک (جلوگيري‌کننده از زايمان زودرس)، شل‌کننده رحم

icon

پروژسترون

عنوان لاتین: PROGESTERONE
نام تجاری: Femotrone, Gestrol, Progestajest, Progestasert
گروه دارویی : پروژسترون

icon

اتيپوسايد

عنوان لاتین: ETOPOSIDE
نام تجاری: Vepside, VP-16-23
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

آپومرفين

عنوان لاتین: APOMORPHINE HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : استفراغ‌آور، آگونيست دوپامين

icon

ليدوکائين/ ليدوکادين هيدروکلرايد (موضعي)

عنوان لاتین: LIDOCAINE/LIDOCAINE HCL (topical)
نام تجاری: Xylocine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

کلوبوتينول

عنوان لاتین: CLOBUTINOL HCL
نام تجاری: Silomat
گروه دارویی : ضد سرفه

icon

ايزوفلوروفات

عنوان لاتین: ISOFLUROPHATE
نام تجاری: Floropryl. Froane
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

گريپ‌ميکسچر

عنوان لاتین: GRIPE MIXTURE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

ايزوکربکسازيد

عنوان لاتین: ISOCARBOXAZID
نام تجاری: Marplan
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

اتامبوتول

عنوان لاتین: ETHAMBUTOL HCL
نام تجاری: Etibi, Myambutol
گروه دارویی : ضد سل

icon

شيرمنيزيوم

عنوان لاتین: MILK OF MAGNESIA
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پسيليوم

عنوان لاتین: PSYLLIUM
نام تجاری: Hydrocil, Karasil, Konsyl, Metamucil, Novomucilax, Pro-lax, Reguloid Siblin
گروه دارویی : ملين

icon

اتاکريدين لاکتات

عنوان لاتین: ETHACRIDINE LACTATE
نام تجاری: Rivanol
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

ديمرکاپرول

عنوان لاتین: DIMERCAPROL
نام تجاری: Bal In Oil, British - Anti - Lewisite
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

ايداروبيسين

عنوان لاتین: IDARUBICIN HCL
نام تجاری: Idamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

تيوگوانين

عنوان لاتین: THIOGUANINE
نام تجاری: Lanvis
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

ايندوساينين

عنوان لاتین: INDOCYANINE
نام تجاری: Green
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى

icon

کوايناين

عنوان لاتین: QUININE
نام تجاری: NoVoquinine, Quin-260, Quinamm, Quine, Quinite, Quifile
گروه دارویی :

icon

اتوميدات

عنوان لاتین: ETOMIDATE
نام تجاری: Amidate
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

آپروتينين

عنوان لاتین: APROTININ
نام تجاری: Trasylol
گروه دارویی : مهاركننده آنزيم‌هاى پروتئوليتيك (تريپسين، كموتريپسين كاليدوژناز)

icon

گوانتيدين سولفات

عنوان لاتین: GUANETIDINE SULFATE
نام تجاری: Ismelin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

کتامين

عنوان لاتین: KETAMINE HCL
نام تجاری: Ketalar
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

دزوکسي‌کورتيکسترون (استات و پيوالات)

عنوان لاتین: DESOXYCORTICOSTERONE (Acetate & Pivalate)
نام تجاری: Doca Acetate, Precoten Acetate & Pivalate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

تيابندازول

عنوان لاتین: THIABENDAZOLE
نام تجاری: Mintezol
گروه دارویی : ضد كرم

icon

دى ـ پنيسيلامين

عنوان لاتین: D-PENICILLAMINE
نام تجاری: Cuprimine, Depen
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

امگا ـ ۳ مارين تري‌گليسيريد

عنوان لاتین: OMEGA-3 Marine Triglyceride
نام تجاری: Maxepa
گروه دارویی : تأمين پيش‌سازهاى تري‌گليسريد

icon

فلوفنازين دکانوايت/ انتايت/ هيدروکلرايد

عنوان لاتین: FLUPHENAZINE DECANOATE / ENANTHATE / HCL
نام تجاری: Madecate، Permitil، Prolixin
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

سديم ساليسيلات

عنوان لاتین: SODIUM SALICYLATE
نام تجاری: Uracel - 5
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

توکينايد اسيد

عنوان لاتین: TOCAINIDE ACID
نام تجاری: Cyklokapron, Transamin
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

گليبن‌سلاميد

عنوان لاتین: GLIBENCLAMIDE
نام تجاری: Daoinil. Euglucon
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

اينترفرون گاما

عنوان لاتین: INTERFERON GAMMA
نام تجاری: Actimmunne
گروه دارویی : تقویت‌کننده سیستم ایمنی

icon

آتراکليوم بسيلات

عنوان لاتین: ATRACURIUM BESTYLATE
نام تجاری: Tracium
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

تروپي‌کاميد (چشمي)

عنوان لاتین: TROPICAMIDE (Optic)
نام تجاری: Mydriacyl, Tropicacyl
گروه دارویی : چشم ـ گشاد‌کننده مردمک چشم، سيکلوپلژيک، آنتي‌کولينرژيک.

icon

اريتروپيتين

عنوان لاتین: ERYTHROPOIETIN
نام تجاری: Eprex
گروه دارویی : محرك دستگاه خون‌ساز

icon

ديدروژسترون

عنوان لاتین: DYDROGESTRONE
نام تجاری: Duphaston
گروه دارویی : پروژسترون

icon

تولنافتات

عنوان لاتین: TOLNAFTATE
نام تجاری: Aftat, Fungatin, Genaspar, Pitrex, Tinacti
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

سيتارابين

عنوان لاتین: CYTARABINE
نام تجاری: Cytosar, Cytosine Arabinoside
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - مهاركنندۀ سيستم ايمنى

icon

کلسيم کلونات

عنوان لاتین: CALCIUM CLUONATE
نام تجاری: Kalcinate
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

ايدوکسوريدين ـ آي‌دي‌يو (چشمي)

عنوان لاتین: IDOXURIDINE - IDU (Ophthalmic)
نام تجاری: Dendrid . Herplex . IDU . Stoxil
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

داينسترول

عنوان لاتین: DIENESTROL
نام تجاری: Estraguard, Ortho Dienestrol
گروه دارویی : استروژن

icon

سيکلوسپرين

عنوان لاتین: CYCLOSPORINE
نام تجاری: Sandimmun
گروه دارویی : مهاركنندۀ سيستم ايمنى

icon

ايپودات سديم

عنوان لاتین: IPODATE SODIUM
نام تجاری: Oragrafin Sodium
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

کلسيم فورت

عنوان لاتین: CALCIUM FORTE
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

روغن اتيوديزد

عنوان لاتین: ETHIODIZED OIL
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

پي‌اي‌بي‌‌اى

عنوان لاتین: PABA
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پني‌سيلين جى پتاسيم

عنوان لاتین: PENICILLIN G POTASSIUM
نام تجاری: Crystapen, Megacillin, Novopen G, Pentids, Pfizarpen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلين ۶

عنوان لاتین: PENICILLIN 6
نام تجاری: Crystapen, Megacillin, Novopen G, P-50, Pentids, Pfizarpen
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک بتالاکتام

icon

آبى متيلن

عنوان لاتین: METHYLENE BLUE
نام تجاری: MG-Blue, Urolene Blue
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده مجارى ادراري

icon

آلومينيم ام جى ( آلومينيوم و منيزيم هيدروکسيد)

عنوان لاتین: ALUMINIUM Mg (Aluminium & Magnesium Hydrocide)
نام تجاری: Almax, Aludrox, Gelotal
گروه دارویی : خنثي‌كننده اسيد معده

icon

کلوفازيمين

عنوان لاتین: CLOFAZIMINE
نام تجاری: Lamprene
گروه دارویی : ضد جذام

icon

زينک سولفات

عنوان لاتین: ZINC SULFATE
نام تجاری: Zinc 220
گروه دارویی : تأمين‌کننده روى

icon

تريامسينولون استونايد (موضعي)

عنوان لاتین: TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Topical)
نام تجاری: Acetospan, Azmacort, Cenocort Az, Kenalog, Tramacort, Triam-A, Triamonid, Tri-kort, Trilog
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

پروپانتلين برميد

عنوان لاتین: PROPANTHELINE BROMIDE
نام تجاری: Banlin, Norpanth, Noropropanthil, Probanthine, Propanthel
گروه دارویی : آنتي‌کولينرژيک گوارشى

icon

استيل سيستين

عنوان لاتین: ACETYLCYSTEINE
نام تجاری: Mucomyst, Mucosol, Parvolex
گروه دارویی : موكوليتيك

icon

ادروفونيوم کلرايد

عنوان لاتین: EDROPHONIUM CHLORIDE
نام تجاری: Tensilon
گروه دارویی : كولينرژيك، آنتي‌كولين استراز.

icon

آ. اس. آ کدئين

عنوان لاتین: A.S.A CODEINE
نام تجاری: Empirin
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

فلودروکورتيزون استات

عنوان لاتین: FLUDROCORTISONE ACETATE
نام تجاری: Flurinef Acetate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

ايمي‌پرامين

عنوان لاتین: IMIPRAMINE HCL
نام تجاری: Sk-Pramine . Tanimine. Tipramine. Tofrenil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

آيوتروکسيت مگلوماين

عنوان لاتین: IOTROXATE MEGLUMINE
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

گنادورلين استات

عنوان لاتین: GONADORELIN ACETATE
نام تجاری: Factrel. Lutrepulse
گروه دارویی : گنادوتروپین (GnRH) با منشاء داخلی

icon

فنيل‌نفرين کامپاند

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE COMPOUND
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

سيمفيبرات

عنوان لاتین: SIMFIBRATE
نام تجاری: Chelosuloin, Lipsuloin
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

دکونژستانت (بخور)

عنوان لاتین: DECONGESTANT (Inhaler)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

فوليک اسيد

عنوان لاتین: FOLIC ACID
نام تجاری: Vit B9، Pteroylglutamic Acid، Folacin، Novofolacid
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

سيتراتس (پتاسيم يا سديم سيترات و سيتريک اسيد)

عنوان لاتین: CITRATES (Potassium or sodium Citrates & Citric Acid)
نام تجاری:
گروه دارویی : قليائي‌كننده ادرار، ضد سنگ‌هاى ادرارى

icon

فن‌فلورامين

عنوان لاتین: FENFLURAMINE HCL
نام تجاری: Ponderal, Pondimin
گروه دارویی : كاهندۀ اشتهاء

icon

دايتي‌ليستيبسترول

عنوان لاتین: DIETHYLSTILBESTROL
نام تجاری: Stilbestrol
گروه دارویی : استروژن

icon

آمونيم کلرايد

عنوان لاتین: AMMONIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : اسيدي‌كننده ادرار

icon

کلرام‌بوسيل (لوکران)

عنوان لاتین: CHLORAMBUCIL (leukeran)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

فلوکونازول

عنوان لاتین: FLUCONAZOLE
نام تجاری: Diflucan
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

آموکسي‌سيلين

عنوان لاتین: AMOXICILIN
نام تجاری: Amoxil, Larotid, Polymox, Sumix, Ultimox
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ديفنوکسيلات هيدروکلرايد با آتروپين سولفات

عنوان لاتین: DIPHENOXYLATE HCL WITH ATROPINE SULFATE
نام تجاری: Diphenatol, Lofen, Lomanate, Lomotil, Lonox, Lo-Trol, Low-Quel, Nor-Mil.
گروه دارویی : ضداسهال

icon

دکسوروبيسين

عنوان لاتین: DOXORUBICIN HCL
نام تجاری: Adriamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

دگزپين

عنوان لاتین: DOXEPIN
نام تجاری: Sinequan
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

کلوميپرامين

عنوان لاتین: CLOMIPRAMINE
نام تجاری: Anafranil
گروه دارویی : ضد افسردگى

صفحه 4 از 8ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  بعدی   انتها