معرفی، اهداف و تاریخچه مدیکال نت

iconمعرفی

سامانه تخصصی «مدیکال نت» پس از بررسیهای دقیق و کارشناسانه، نیازسنجی، مشاوره و تبادل نظر با گروههای مختلف جامعه پزشکی ایران و همچنین بررسی سایتهای ایرانی و خارجی در حوزه علوم پزشکی، سرانجام در شهریور ماه سال 1393 همزمان با میلاد پر خیر و برکت حضرت علیابن موسیالرضا علیهالسلام فعالیت خود را آغاز و خود را به جامعه محترم پزشکی ایران معرفی نمود.

icon اهداف مدیکال نت

  • ارائه خدمات متنوع تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ و برندینگ به جامعه محترم پزشکی کشور
  • فراهم نمودن زمینه ای مناسب جهت ارتباط افراد جامعه پزشکی ایران
  • فراهم نمودن زمینه ای مناسب جهت معرفی پزشکان، مراکز درمانی، شرکت ها و سایر گروه های جامعه پزشکی کشور
  • تسهیل در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز مراجعه کنندگان به جامعه پزشکی کشور
  • ایجاد زمینه ارتباط مستقیم بیماران با پزشکان و مراکز درمانی
  • اطلاع رسانی اخبار جامعه پزشکی در حوزه های گوناگون
  • معرفی پزشکان، مراکز پزشکی، شرکت ها، داروخانه ها و ...
  • ارتباط مستقیم گروه های مختلف جامعه پزشکی با یکدیگر
  • ارتقاء سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه در حوزه پزشکی
  • ایجاد شبکه اجتماعی جامعه پزشکی ایران