مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

پروپرانولول

عنوان لاتین: PROPRANOLOL HCL
نام تجاری: Detensol, Inderal
گروه دارویی : ضدفشارخون، ضد‌آريتمي، ضدآنژين

icon

استيل‌کولين کلرايد

عنوان لاتین: ACETYLCHOLINE CHLORIDE
نام تجاری: Miochol
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

کلسيم سوپلمنت

عنوان لاتین: CALCIUM SUPPLEMENTS
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

تتراسايکلين

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL
نام تجاری: Achromycin, Novotetra, Panmycin, Retet, Robitet, Sumycin, Tetracap, Tetracyn, Tetralan, Tetram, Topicycline
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

استامينوفن

عنوان لاتین: ACETAMINOPHEN
نام تجاری: Acenol, Acephen, Anancin-3, Anuphen, Apap, Atasol, Compain, Datril, Paracetamel, Tylenol, Valadol, Valarin, Tempra
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

اترتينات

عنوان لاتین: ETRETINATE
نام تجاری: Tigasone, Tegison
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

دکسي‌سيلين

عنوان لاتین: DOXYCYLINE
نام تجاری: Doxy-100, Doxy-Caps, Doxy-Tabs, Vibra-Tabs, Vibramycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلامين

عنوان لاتین: PENICILLAMINE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

اسي‌کلوير (چشمى و موضعي)

عنوان لاتین: ACYCLOVIR (Ophthalmic & Topical)
نام تجاری: Zovirax
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

سولفات باريم

عنوان لاتین: BARIUM SULFATE
نام تجاری: Baricon, Baro-Cat-Baroflave, Barosperse
گروه دارویی : ماده حاجب دستگاه گوارش

icon

تيامين (ويتامين ب ۱)

عنوان لاتین: THIAMINE HCL (Vitamin B1)
نام تجاری: Apatate Drops, Dewon, Revitonus, Tiafa
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

پارا ـ اميند بنزوئيک

عنوان لاتین: PARA–AMINO BENZOIC ACID (PABA)
نام تجاری: Metanorm, Pabanol
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

فلوکستين

عنوان لاتین: FLUOXETINE HCL
نام تجاری: Prozac
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ترفنادين

عنوان لاتین: TERFENADINE
نام تجاری: Seldane, Teldane
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

پلي‌ساميسين

عنوان لاتین: PLICAMYCIN
نام تجاری: Mithramycin, Mithracin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

فيبرينوسيلين

عنوان لاتین: FIBRINOLYSIN
نام تجاری: Elase
گروه دارویی : آنزيم دبريدكننده موضعى

icon

انالاپريل مالئات

عنوان لاتین: ENALAPRIL MALEATE
نام تجاری: Vasotec
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

استروژن، کونژوگيت (سيستميک)

عنوان لاتین: ESTROGENS, CONJUGATED (Systemic)
نام تجاری: Estrocon, Premarin, Progens
گروه دارویی : استروژن

icon

سوفنتانيل سيترات

عنوان لاتین: SUFENTANYL CITRATE
نام تجاری: Sufenta
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

سوربيتول

عنوان لاتین: SORBITOL
نام تجاری: Glucitol, Sorbex, Sobax
گروه دارویی : ملين

icon

آزآتيوپرين

عنوان لاتین: AZATHIOPRINE
نام تجاری: Imuran
گروه دارویی : ايمونوساپرسيو

icon

زيداوولين

عنوان لاتین: ZIDOVUDINE
نام تجاری: Azido thymidine, AZT, Retrovir
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

بلادونا ارگوتاميت بي‌پى

عنوان لاتین: BELLADONNA ERGOTAMINE PB
نام تجاری: Rellergal
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

بتا ـ کاروتن

عنوان لاتین: BETA-CAROTENE
نام تجاری: Max-Caro, Provatene, Solatene
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

انسولين بي‌فازيک ايزوفان

عنوان لاتین: BIPHASIC ISOPHANE INSULIN
نام تجاری: Humaulin 70/30 . Mix-trad
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

کاربنيسيلين دي‌سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN DISODIUM
نام تجاری: Geopen, Pyopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ديکلوفناک سديم

عنوان لاتین: DICLOFENAC SODIUM
نام تجاری: Voltaren
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

دگزامتازون

عنوان لاتین: DEXAMETHASONE
نام تجاری: Dalalone, Decadrol, Decadron, Dexasone, Hexadrol, Solurex
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

تياستازون

عنوان لاتین: THIACETAZONE
نام تجاری: Thetazone, Tebewas
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تياتيل پرازين ديامالئات

عنوان لاتین: THIETHYLPERAZINE DIAMALEATE
نام تجاری: Torecan
گروه دارویی : ضداستفراغ

icon

بلئوميسين سولفات

عنوان لاتین: BLEOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Blenoxane
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

اگزيبوتينين کلرايد

عنوان لاتین: OXYBUTYNIN CHLORIDE
نام تجاری: Ditropan
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

سولفور ـ اس

عنوان لاتین: SULFOR - S
نام تجاری: Vanseb
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

icon

کلينداميسين/ کلينداميسين پالميتات/ کلينداميسين فسفات

عنوان لاتین: CLINDAMYCIN HCL/ CLINDAMYCIN PALMTATE HCL/ CLINDAMYCIN PHOSPHATE
نام تجاری: Cleocin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

انسولين

عنوان لاتین: REGULAR INSULIN
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

سفرادين

عنوان لاتین: CEPHRADINE
نام تجاری: Anspor, Velosef
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ساسکارين سديم

عنوان لاتین: SACCHARIN SODIUM
نام تجاری:
گروه دارویی : شيرين‌کننده مصنوعي.

icon

پريلوکائين ـ اف

عنوان لاتین: PRILOCAIN - F
نام تجاری: Citanest
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

فرمالدئيد

عنوان لاتین: FORMALDEHYDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

دايمتيکون (سايمتيکون فعال)

عنوان لاتین: DIMETHICONE (Activated Simethicom)
نام تجاری: Aeropa, Mylicon
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

پريميدون

عنوان لاتین: PRIMIDONE
نام تجاری: Apo-primidone, Myidone, Sertan, Myosoline
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

پرومتازين

عنوان لاتین: PROMETHAZINE HCL
نام تجاری: Ganphen, Histanil, Pentazine, Phenazine, Phecen, Phenergan, Prometh, Promine, Prorex, Prothazine, Provigan
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

کلرمدين (نيتروژن موستارت)

عنوان لاتین: CHLORMETHINE HCL (Nitrogen Mustard)
نام تجاری: Mustargen
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

سپيرونولاکتون

عنوان لاتین: SPIRONOLACTONE
نام تجاری: SPIRONOLACTONE
گروه دارویی :

icon

پزادوفدرين هيدروکلرايد سولفات

عنوان لاتین: PSEUDOEPHEDRINE HCL SULFATE
نام تجاری: Novafed, Sudafed
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

کاربوپلاتين

عنوان لاتین: CARBOPLATIN
نام تجاری: Paraplatin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

بکلومتازون ديپروپيونات

عنوان لاتین: BECLOMETHASONE DIPROPIONATE
نام تجاری: Beclo Vent, Beconase, Bocotide, Vanceril
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

انفلوران

عنوان لاتین: ENFLURANE
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

ايتراکوتازول

عنوان لاتین: ITRACONAZOLE
نام تجاری: Sporanox
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

کلدينيوم ـ سى

عنوان لاتین: CLIDINIUM-C
نام تجاری: Librax
گروه دارویی : آنتي‌کولينرژيک گوارشى

icon

کاپتوپريل

عنوان لاتین: CAPTOPRIL
نام تجاری: Capoten
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

اکاليپتوس

عنوان لاتین: EUCALYPTUS
نام تجاری: Tumagrippe
گروه دارویی : بخور

icon

سفوتاگزيم سديم

عنوان لاتین: CEFOTAXIME SODIUM
نام تجاری: Claforan
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پراليدوکسيم کلرايد

عنوان لاتین: PRALIDOXIME CHLORIDE
نام تجاری: Protoparn
گروه دارویی : فعال‌کننده مجدد کولين‌استراز

icon

پتاسيو پرمنگنات

عنوان لاتین: POTASSIUM PERMANGENATE
نام تجاری:
گروه دارویی : قابض و گندزدا

icon

پووديون‌آيدون

عنوان لاتین: POVIDONE IODINE
نام تجاری: Betadine, Biodine, Bridine, dfodine, Frepp, Isodine, Operand, Proviodine
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

دکستروز (دى ـ گلوکز)

عنوان لاتین: DEXTROSE (D-glucose)
نام تجاری: تأمين كالرى و آب
گروه دارویی : تأمين كالرى و آب

icon

فلوئورومتالون

عنوان لاتین: FLUROMETHOLONE
نام تجاری: Fluro - Op
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

داکاربازين

عنوان لاتین: DACARBAZINE (DTIC)
نام تجاری: Carboxamide, Dtic-Dome
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

پردنيسولون استات

عنوان لاتین: PREDNISOLONE ACETATE
نام تجاری: Econopred, Microfine, Pred Forte, Predcor
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

اتيلسترنول

عنوان لاتین: ETHYLESTRENOL
نام تجاری: Orgabolin, Maxibolin
گروه دارویی : آنابوليك آندروژنى

icon

سولفادوکسين ـ پى

عنوان لاتین: SULFADOXINE-P
نام تجاری: Fansidar
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

پردنيسولون

عنوان لاتین: PREDNISOLONE
نام تجاری: Delta-Cortef, Delta - Cotrill, Inflamase Forte, Novapred, Novaprednisolone, Prelone,
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

فاکتور آنتي‌هموفيليک (آ اچ اف)

عنوان لاتین: ANTIHEMOPHILIC FACTOR (AHF)
نام تجاری: Factorate, Hemofilt, Humafac, Profilate
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

سيتيکولين سديم

عنوان لاتین: CITICOLINE SODIUM
نام تجاری: Neurocholine
گروه دارویی : افزايش‌دهندۀ جريان خون مغز

icon

سولفاستاميد سديم (چشمي)

عنوان لاتین: SULFACETAMIDE SODIUM (Ophthalmic)
نام تجاری: Bleph 10, Cetamide, Ophthecet, Sebizon, Sodium Sulamyd
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلسيم پانتوتنات

عنوان لاتین: CALCIUM PANTOTHENATE
نام تجاری: Pantholin
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

دکستروز ۵% الکل ۵%

عنوان لاتین: DEXTROSE 5% & ALCOHOL 5%
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين كالرى و آب

icon

دانازول

عنوان لاتین: DANAZOL
نام تجاری: Cyclomen, Danocrine
گروه دارویی : آندروژن‌ها

icon

کلوميفن سيترات

عنوان لاتین: CLOMIPHENE CITRATE
نام تجاری: Clomid, Milophene, Serophene
گروه دارویی : محرك تخمك‌گذارى

icon

دکسترومتورفان هيدروبروميد

عنوان لاتین: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE
نام تجاری: Benylin DM, Cremacoat, Delsym, DM Cough, Koffex, Mediquell, Ornex DM, Pedia Care, Pertussin B, Robidex, Romilar CF
گروه دارویی : ضدسرفه، غيرمخدر

icon

کلرامفنيکل/ سي. سديم سوسکينات (کلوفکس)

عنوان لاتین: CHLORAMPHENICOL/C. PALMITATE/C. SODIUM SUCCINATE (Chlofex)
نام تجاری: Antibiopto, Chloromycetin, Plamitate, Econochlor, Fenicol, (systemic) Pentamycetin.
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ترى مي‌پرامين مسيلات

عنوان لاتین: TRIMIPRAMINE MESILATE
نام تجاری: Surmontil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

بنزتروفين مسيلات

عنوان لاتین: BENZTROPINE MESYLATE
نام تجاری: Apo-Benztropine, Bensylate, Congetin
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

سفتيزوگزيم

عنوان لاتین: CEFTIZOXIME SODIUM
نام تجاری: Cefizox
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

رانيتيدين

عنوان لاتین: RANITIDINE
نام تجاری: Zantac
گروه دارویی : آنتاگونيست گيرنده H2

icon

توبراميسين سولفات

عنوان لاتین: TOBRAMYCIN SULFATE
نام تجاری: Nebcin, Tobrex
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

فنتالين سيترات

عنوان لاتین: FENTANYL CITRATE
نام تجاری: Duragesic, Sublimaze
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

فسفسترول

عنوان لاتین: FOSFESTROL (AS TETRA SODIUM SALT)
نام تجاری: Honvol، Stilphostrol، Honovan
گروه دارویی : آنتی‌نئوپلاستیک، جانشین استروژن

icon

ايزوفلوران

عنوان لاتین: ISOFLURANE
نام تجاری: Frone
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

اکسپکتورانت ـ دى

عنوان لاتین: EXPECTORANT-D
نام تجاری: Histolit-D
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

فلوسيتوزين

عنوان لاتین: FLUCYTOSINE
نام تجاری: Ancobon, Ancotil, 5-Fe, 5-Fluorocytosine
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

سيپروهپتادين

عنوان لاتین: CYPROHEPTADINE HCL
نام تجاری: Periactin, Vimicon
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

سولفي‌سوکسازول

عنوان لاتین: SULFISOXAZOLE
نام تجاری: Gulfasin, Lipo Gantricin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تتراکائين

عنوان لاتین: TETRACAINE HCL
نام تجاری: Pontocaine HCl
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

پلي‌ميکسين بى سولفات (چشمي)

عنوان لاتین: POLYMYXIN B SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ آنتي‌بيوتيک چشمى

icon

اکسي‌تتراسايکلين

عنوان لاتین: OXYTETRACYCLINE
نام تجاری: EP Mycin, Terramycin, Uri-Tet
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پروپاستامول

عنوان لاتین: PROPACETAMOL HCL
نام تجاری: Pro-defalgan
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

استيک اسيد

عنوان لاتین: ACETIC ACID
نام تجاری: Bulk
گروه دارویی : قابض و شستشودهنده

icon

پني‌سيلين وى پتاسيم

عنوان لاتین: PENICILLIN V POTASSIUM
نام تجاری: Beepen VK, Betapen-VK, Ledercillin VK, Nadopen-V, Novopen-Vk Penapar VK, Robicillin VK, Vicillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلرال هيدرات

عنوان لاتین: CHLORAL HYDRATE
نام تجاری: Noctec
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

تولازاميد

عنوان لاتین: TOLAZAMIDE
نام تجاری: Tolinase, Tolamide
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

فسفات‌ها (پتاسيم فيفات ـ سديم فسفات)

عنوان لاتین: PHOSPHATES (Potassium Phosphate - Sodium Phosphate)
نام تجاری: Neutra-Phosk, Uro-kp-Neutral
گروه دارویی : الکتروليت

icon

کلروکواين فسفات/کلروکواين

عنوان لاتین: CHLOROQUINE HCL /CHLOROQUINE PHOSPHATE
نام تجاری: Aralen Phosphate
گروه دارویی : ضدمالاريا و آميب، ضدالتهاب

icon

سپيراميسين

عنوان لاتین: SPIRAMYCIN
نام تجاری: Rovamycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تئوفيلين ـ جى

عنوان لاتین: THEOPHYLLINE - G
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

اکسپکتورانت

عنوان لاتین: EXPECTORANT
نام تجاری: Benadryl - Expectorant
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

انسولين. زينک سوسپانسيون

عنوان لاتین: INSULIN. ZINC SUSPENSION (Lente)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

دفروگزامين مسيلات

عنوان لاتین: DEFEROXAMINE MESYLATE
نام تجاری: Desferal
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

سالتيام

عنوان لاتین: SULTHIAME
نام تجاری: Ospolot
گروه دارویی : ضدتشنج

صفحه 7 از 8ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  بعدی   انتها