مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

سولفات باريم

عنوان لاتین: BARIUM SULFATE
نام تجاری: Baricon, Baro-Cat-Baroflave, Barosperse
گروه دارویی : ماده حاجب دستگاه گوارش

icon

سترپتوميسين سولفات

عنوان لاتین: STREPTOMYCIN SULFATE
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تياستازون

عنوان لاتین: THIACETAZONE
نام تجاری: Thetazone, Tebewas
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلين جى پروکائين

عنوان لاتین: PENICILLIN G PROCAINE
نام تجاری: Ayercillin, Crysticillin A.S, Duracillin A.S, Procain benzylpenicillin Pfizerpen - AS, Wycillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

بتا ـ کاروتن

عنوان لاتین: BETA-CAROTENE
نام تجاری: Max-Caro, Provatene, Solatene
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

فلوکستين

عنوان لاتین: FLUOXETINE HCL
نام تجاری: Prozac
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

سوتالول

عنوان لاتین: SOTALOL
نام تجاری: Beta Cardone
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

بپنيوم هيدروکسى نفتوات

عنوان لاتین: BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE
نام تجاری: Alcopar
گروه دارویی : ضد كرم

icon

کدئين فسفات

عنوان لاتین: CODEINE PHOSPHATE
نام تجاری: Paveral
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

آزآتيوپرين

عنوان لاتین: AZATHIOPRINE
نام تجاری: Imuran
گروه دارویی : ايمونوساپرسيو

icon

دگزامفتامين سولفات

عنوان لاتین: DEXAMFETAMINE SULFATE
نام تجاری: Dexampex, Dexedrine, Frendex
گروه دارویی : محرك مغزى و تنفسي، كاهندۀ اشتهاء

icon

استروژن، کونژوگيت (سيستميک)

عنوان لاتین: ESTROGENS, CONJUGATED (Systemic)
نام تجاری: Estrocon, Premarin, Progens
گروه دارویی : استروژن

icon

تري‌سديم ادي‌تي‌ايت

عنوان لاتین: EDETATE TRISODIUM
نام تجاری: Limclair
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

بلئوميسين سولفات

عنوان لاتین: BLEOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Blenoxane
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

کلسيم سوپلمنت

عنوان لاتین: CALCIUM SUPPLEMENTS
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

سديم کلرايد (سيستمي)

عنوان لاتین: SODIUM CHLORIDE (Systemic)
نام تجاری: Slo-Salt
گروه دارویی : تأمين آب و الکتروليت‌ها

icon

کلوبتازول پروپيونات

عنوان لاتین: CLOBETASOL PROPIONATE
نام تجاری: Dermooate, Temovate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيدهاى موضعى

icon

کاناميسين سولفات

عنوان لاتین: KANAMYCIN SULFATE
نام تجاری: Anamid. Kantrex. Klebcil
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

فلورازپام

عنوان لاتین: FLURAZEPAM HCL
نام تجاری: Dalmane، Durapam، Novo flupam
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

پتاسيو پرمنگنات

عنوان لاتین: POTASSIUM PERMANGENATE
نام تجاری:
گروه دارویی : قابض و گندزدا

icon

اسي‌کلوير سديم

عنوان لاتین: ACYCLOVIR SODIUM
نام تجاری: Acycloguanosine, Zovirax
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

دکسترانومر

عنوان لاتین: DEXTRANOMER
نام تجاری: Debrisan
گروه دارویی : شستشودهنده موضعى زخم

icon

سوفنتانيل سيترات

عنوان لاتین: SUFENTANYL CITRATE
نام تجاری: Sufenta
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

ديمن‌هيدرينات

عنوان لاتین: DIMENHYDRINATE
نام تجاری: Calm-x, Dimentabes, Dinate, Dommanate, Dramamine, Dramocen, Gravol, Marmine, Nauseatol, Novodimenate, Vomitex
گروه دارویی : ضداستفراغ، آنتي‌هيستامين، آنتي‌كولينرژيك

icon

کلسيم پانتوتنات

عنوان لاتین: CALCIUM PANTOTHENATE
نام تجاری: Pantholin
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

کاپرئوميسين سولفات

عنوان لاتین: CAPREOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Capastat Sulfate
گروه دارویی : ضد سل (ضد باكتري)

icon

فيبرينوسيلين

عنوان لاتین: FIBRINOLYSIN
نام تجاری: Elase
گروه دارویی : آنزيم دبريدكننده موضعى

icon

انفلوران

عنوان لاتین: ENFLURANE
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

استيل‌کولين کلرايد

عنوان لاتین: ACETYLCHOLINE CHLORIDE
نام تجاری: Miochol
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

کاربوپلاتين

عنوان لاتین: CARBOPLATIN
نام تجاری: Paraplatin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ديکلوفناک سديم

عنوان لاتین: DICLOFENAC SODIUM
نام تجاری: Voltaren
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

دکستروز ۵% الکل ۵%

عنوان لاتین: DEXTROSE 5% & ALCOHOL 5%
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين كالرى و آب

icon

ايزوفلوران

عنوان لاتین: ISOFLURANE
نام تجاری: Frone
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

کاپتوپريل

عنوان لاتین: CAPTOPRIL
نام تجاری: Capoten
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

تياتيل پرازين ديامالئات

عنوان لاتین: THIETHYLPERAZINE DIAMALEATE
نام تجاری: Torecan
گروه دارویی : ضداستفراغ

icon

دکستروز (دى ـ گلوکز)

عنوان لاتین: DEXTROSE (D-glucose)
نام تجاری: تأمين كالرى و آب
گروه دارویی : تأمين كالرى و آب

icon

سديم کروموگليسات

عنوان لاتین: SODIUM CROMOGLYCATE
نام تجاری: Allergocrom, Hay-corm
گروه دارویی : چشم ـ ضد حساسيت چشمى

icon

سپيرونولاکتون

عنوان لاتین: SPIRONOLACTONE
نام تجاری: SPIRONOLACTONE
گروه دارویی :

icon

پلي‌ساميسين

عنوان لاتین: PLICAMYCIN
نام تجاری: Mithramycin, Mithracin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

دايمتيکون (سايمتيکون فعال)

عنوان لاتین: DIMETHICONE (Activated Simethicom)
نام تجاری: Aeropa, Mylicon
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

اسي‌کلوير (چشمى و موضعي)

عنوان لاتین: ACYCLOVIR (Ophthalmic & Topical)
نام تجاری: Zovirax
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

فنتالين سيترات

عنوان لاتین: FENTANYL CITRATE
نام تجاری: Duragesic, Sublimaze
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

سيتيکولين سديم

عنوان لاتین: CITICOLINE SODIUM
نام تجاری: Neurocholine
گروه دارویی : افزايش‌دهندۀ جريان خون مغز

icon

کلرال هيدرات

عنوان لاتین: CHLORAL HYDRATE
نام تجاری: Noctec
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

کلدينيوم ـ سى

عنوان لاتین: CLIDINIUM-C
نام تجاری: Librax
گروه دارویی : آنتي‌کولينرژيک گوارشى

icon

ساسکارين سديم

عنوان لاتین: SACCHARIN SODIUM
نام تجاری:
گروه دارویی : شيرين‌کننده مصنوعي.

icon

سفرادين

عنوان لاتین: CEPHRADINE
نام تجاری: Anspor, Velosef
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

رانيتيدين

عنوان لاتین: RANITIDINE
نام تجاری: Zantac
گروه دارویی : آنتاگونيست گيرنده H2

icon

بکلومتازون ديپروپيونات

عنوان لاتین: BECLOMETHASONE DIPROPIONATE
نام تجاری: Beclo Vent, Beconase, Bocotide, Vanceril
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

اکسپکتورانت

عنوان لاتین: EXPECTORANT
نام تجاری: Benadryl - Expectorant
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

اپي‌نفرين بيتارات يا هيدروکلرايد (چشمي)

عنوان لاتین: EPHINEPHRINE BITARTRATE OR HCL (Ophthalmic)
نام تجاری: Adrenalin Chloride, Epifrin, Epitrate, Glaucon
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

سولفادوکسين ـ پى

عنوان لاتین: SULFADOXINE-P
نام تجاری: Fansidar
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

داکاربازين

عنوان لاتین: DACARBAZINE (DTIC)
نام تجاری: Carboxamide, Dtic-Dome
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

ايتراکوتازول

عنوان لاتین: ITRACONAZOLE
نام تجاری: Sporanox
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

تولازاميد

عنوان لاتین: TOLAZAMIDE
نام تجاری: Tolinase, Tolamide
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

پردنيسولون استات

عنوان لاتین: PREDNISOLONE ACETATE
نام تجاری: Econopred, Microfine, Pred Forte, Predcor
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

انسولين بي‌فازيک ايزوفان

عنوان لاتین: BIPHASIC ISOPHANE INSULIN
نام تجاری: Humaulin 70/30 . Mix-trad
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

پزادوفدرين هيدروکلرايد سولفات

عنوان لاتین: PSEUDOEPHEDRINE HCL SULFATE
نام تجاری: Novafed, Sudafed
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

پريلوکائين ـ اف

عنوان لاتین: PRILOCAIN - F
نام تجاری: Citanest
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

پرومتازين

عنوان لاتین: PROMETHAZINE HCL
نام تجاری: Ganphen, Histanil, Pentazine, Phenazine, Phecen, Phenergan, Prometh, Promine, Prorex, Prothazine, Provigan
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

اگزيبوتينين کلرايد

عنوان لاتین: OXYBUTYNIN CHLORIDE
نام تجاری: Ditropan
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

سيپروهپتادين

عنوان لاتین: CYPROHEPTADINE HCL
نام تجاری: Periactin, Vimicon
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

فسفسترول

عنوان لاتین: FOSFESTROL (AS TETRA SODIUM SALT)
نام تجاری: Honvol، Stilphostrol، Honovan
گروه دارویی : آنتی‌نئوپلاستیک، جانشین استروژن

icon

دانازول

عنوان لاتین: DANAZOL
نام تجاری: Cyclomen, Danocrine
گروه دارویی : آندروژن‌ها

icon

پارا ـ اميند بنزوئيک

عنوان لاتین: PARA–AMINO BENZOIC ACID (PABA)
نام تجاری: Metanorm, Pabanol
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

اکاليپتوس

عنوان لاتین: EUCALYPTUS
نام تجاری: Tumagrippe
گروه دارویی : بخور

icon

دگزاپرام

عنوان لاتین: DOXAPRAM HCL
نام تجاری: Dopram
گروه دارویی : محرك دستگاه عصبى مركزى و دستگاه تنفسى

icon

آمپي‌سيلين

عنوان لاتین: AMPICILLIN
نام تجاری: Amcill, Ampicin, Novo Ampicillin, Omnipen, Penbritin, Polycillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

دروپريدول

عنوان لاتین: DROPERIDOL
نام تجاری: Inapsine
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومي، ضدسايكوز، ضداستفراغ

icon

توبراميسين سولفات

عنوان لاتین: TOBRAMYCIN SULFATE
نام تجاری: Nebcin, Tobrex
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اتيلسترنول

عنوان لاتین: ETHYLESTRENOL
نام تجاری: Orgabolin, Maxibolin
گروه دارویی : آنابوليك آندروژنى

icon

انسولين. زينک سوسپانسيون

عنوان لاتین: INSULIN. ZINC SUSPENSION (Lente)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

سفوتاگزيم سديم

عنوان لاتین: CEFOTAXIME SODIUM
نام تجاری: Claforan
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تتراکائين

عنوان لاتین: TETRACAINE HCL
نام تجاری: Pontocaine HCl
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

پتاسيم کلرايد

عنوان لاتین: POTASSIUM CHLORIDE
نام تجاری: Kaliumdurule, Kaochlor, Kaon-Cl, Kloruess, Klotrix, Potachlor, Potasalan, Potassine
گروه دارویی : الکتروليت

icon

پروپاستامول

عنوان لاتین: PROPACETAMOL HCL
نام تجاری: Pro-defalgan
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

کلرمدين (نيتروژن موستارت)

عنوان لاتین: CHLORMETHINE HCL (Nitrogen Mustard)
نام تجاری: Mustargen
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

پلي‌ميکسين بى سولفات (چشمي)

عنوان لاتین: POLYMYXIN B SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ آنتي‌بيوتيک چشمى

icon

تتراسايکلين

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL
نام تجاری: Achromycin, Novotetra, Panmycin, Retet, Robitet, Sumycin, Tetracap, Tetracyn, Tetralan, Tetram, Topicycline
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اکسپکتورانت ـ دى

عنوان لاتین: EXPECTORANT-D
نام تجاری: Histolit-D
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

کلرامفنيکل/ سي. سديم سوسکينات (کلوفکس)

عنوان لاتین: CHLORAMPHENICOL/C. PALMITATE/C. SODIUM SUCCINATE (Chlofex)
نام تجاری: Antibiopto, Chloromycetin, Plamitate, Econochlor, Fenicol, (systemic) Pentamycetin.
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پووديون‌آيدون

عنوان لاتین: POVIDONE IODINE
نام تجاری: Betadine, Biodine, Bridine, dfodine, Frepp, Isodine, Operand, Proviodine
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

بنزتروفين مسيلات

عنوان لاتین: BENZTROPINE MESYLATE
نام تجاری: Apo-Benztropine, Bensylate, Congetin
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

کاربنيسيلين دي‌سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN DISODIUM
نام تجاری: Geopen, Pyopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

فاکتور آنتي‌هموفيليک (آ اچ اف)

عنوان لاتین: ANTIHEMOPHILIC FACTOR (AHF)
نام تجاری: Factorate, Hemofilt, Humafac, Profilate
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

سپيراميسين

عنوان لاتین: SPIRAMYCIN
نام تجاری: Rovamycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ترى مي‌پرامين مسيلات

عنوان لاتین: TRIMIPRAMINE MESILATE
نام تجاری: Surmontil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

سولفي‌سوکسازول

عنوان لاتین: SULFISOXAZOLE
نام تجاری: Gulfasin, Lipo Gantricin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلوميفن سيترات

عنوان لاتین: CLOMIPHENE CITRATE
نام تجاری: Clomid, Milophene, Serophene
گروه دارویی : محرك تخمك‌گذارى

icon

سولفاستاميد سديم (چشمي)

عنوان لاتین: SULFACETAMIDE SODIUM (Ophthalmic)
نام تجاری: Bleph 10, Cetamide, Ophthecet, Sebizon, Sodium Sulamyd
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پراليدوکسيم کلرايد

عنوان لاتین: PRALIDOXIME CHLORIDE
نام تجاری: Protoparn
گروه دارویی : فعال‌کننده مجدد کولين‌استراز

icon

فلوئورومتالون

عنوان لاتین: FLUROMETHOLONE
نام تجاری: Fluro - Op
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

سالتيام

عنوان لاتین: SULTHIAME
نام تجاری: Ospolot
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

پنتوکسي‌فيلين

عنوان لاتین: PENTOXYFILLINE
نام تجاری: Trental
گروه دارویی : محرک جريان خون

icon

کلوزاپين

عنوان لاتین: CLOZAPINE
نام تجاری: Clozari
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

سفتيزوگزيم

عنوان لاتین: CEFTIZOXIME SODIUM
نام تجاری: Cefizox
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تئوفيلين ـ جى

عنوان لاتین: THEOPHYLLINE - G
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

استامينوفن

عنوان لاتین: ACETAMINOPHEN
نام تجاری: Acenol, Acephen, Anancin-3, Anuphen, Apap, Atasol, Compain, Datril, Paracetamel, Tylenol, Valadol, Valarin, Tempra
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

کلروکواين فسفات/کلروکواين

عنوان لاتین: CHLOROQUINE HCL /CHLOROQUINE PHOSPHATE
نام تجاری: Aralen Phosphate
گروه دارویی : ضدمالاريا و آميب، ضدالتهاب

icon

کلينداميسين/ کلينداميسين پالميتات/ کلينداميسين فسفات

عنوان لاتین: CLINDAMYCIN HCL/ CLINDAMYCIN PALMTATE HCL/ CLINDAMYCIN PHOSPHATE
نام تجاری: Cleocin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

صفحه 7 از 8ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  بعدی   انتها