مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

هيدروکار

عنوان لاتین: HYDROCARE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

متريزاميد

عنوان لاتین: METRIZAMIDE
نام تجاری: Amipaque
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

نمک رهيدراسيون اورال (او. آر. اس)

عنوان لاتین: ORAL REHYDRATION SALT (O.R.S)
نام تجاری:
گروه دارویی : الکتروليت خوراکى

icon

مفناميک اسيد

عنوان لاتین: MEFENAMIC ACID
نام تجاری: Ponstan, Postel
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

متفرومين

عنوان لاتین: METFORMIN HCL
نام تجاری: Glucophage
گروه دارویی : هيپوگليسميک خوراکى

icon

هوموتروپين هيدروبرميد (چشمي)

عنوان لاتین: HOMATROPINE HYDROBROMIDE (optic)
نام تجاری: Homatrine . Homatrocel
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

نيتروفورانتونين

عنوان لاتین: NITROFURANTOIN
نام تجاری: Faralan, Furan, Furanite, Nephronex, Nitrofan, Novofuran, Furadantoin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پيرانتل پاموات

عنوان لاتین: PYRANTEL PAMOATE
نام تجاری: Antiminth, Combantrin
گروه دارویی : ضد كرم

icon

آلومينيم هيدروکسيد ژل

عنوان لاتین: ALUMINIUM HYDROXIDE GEL
نام تجاری: Alegel, Alternagel, Alu-Tab, Amphojel, Hydroxal, Nutragel
گروه دارویی : آنتي‌اسيد

icon

ويتامين ب ۶

عنوان لاتین: VITAMIN B6
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

موپيروسين

عنوان لاتین: MUPIROCIN
نام تجاری: Bactroban
گروه دارویی : ضد زردزخم

icon

نيستاتين

عنوان لاتین: NYSTATIN (Oral- Local)
نام تجاری: Mycostatin, Mykinal, Nadostine, Nilstat, Nyadem, Nystex, O-V Statin
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

محلول اينتراپريتونئول

عنوان لاتین: INTRAPERITONEAL DIALYSIS SOLUTION
نام تجاری:
گروه دارویی : محلول دیالیز صفاتی

icon

ناپروکسن

عنوان لاتین: NAPROXEN
نام تجاری: Anaprox, Naprosyn, Naxon, Novonaprox
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

مپروبامات

عنوان لاتین: MEPROBAMATE
نام تجاری: Equanil, Meprospan, Miltown, Neuramata, Neurate, Restenil
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

متوکسيلن

عنوان لاتین: METHOXSALEN
نام تجاری: Meladinine, 8-Mop, Oxosralen, Ultramop
گروه دارویی : ضد ويتليگو، ضد پسوريازيس

icon

وينبلاستين سولفات

عنوان لاتین: VINBLASTINE SULFATE
نام تجاری: Velban, Velbe, VLB
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

بيزاکوديل

عنوان لاتین: BISACODYL
نام تجاری: Bisacolax, Dacodyl Tabs, Laxit, Theralax
گروه دارویی : ملين

icon

پودوفيلين

عنوان لاتین: PODOPHYLLIN
نام تجاری: Pod-Ben- 25, Podofin
گروه دارویی : ضدزگيل، کراتوليتيک

icon

مورفين سولفات

عنوان لاتین: MORPHINE SULFATE
نام تجاری: Astramorph, Duramorph, Epimorph, Morphitee. M.O.S, Roxanol, Statex
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

هيدروژن پروکسايد

عنوان لاتین: HYDROGEN PEROXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

ويتامين دى (کولئوکالسيفرول)

عنوان لاتین: VITAMIN D (Cholecalciferol)
نام تجاری: Dilta-D
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

پيراستام

عنوان لاتین: PIRACETAM
نام تجاری: Nootropil
گروه دارویی : محرک مغزى

icon

ويندزين سولفات

عنوان لاتین: VINDESINE SULFATE
نام تجاری: Eldisine
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

هيدروکسي‌زين/ هيدروکسي‌زين پاموات

عنوان لاتین: HYDROXYZINE HCL / HYDROXYZINE PAMOATE
نام تجاری: Atrax . Atozine . Durrax . E-Vista . Hyzin-50 . Orgatrax . Vistaril . Vistacon . Vistaject
گروه دارویی : آرام بخش / خواب آور

icon

هيدروکورتيزون (موضعى ـ چشمي)

عنوان لاتین: HYDROCORTISONE (Topical-Optical)
نام تجاری:
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

مافازولين ـ آنتازولين

عنوان لاتین: NAPHAZOLINE - ANTAZOLINE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ ضد احتقان چشمى

icon

آميل نيترات

عنوان لاتین: AMYL NITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : گشادكنندۀ عروق كرورنر

icon

هيدروکوئينون

عنوان لاتین: HYDROQUINONE
نام تجاری: Eldoquin. Melanex . Pabaquinone.Solaquin
گروه دارویی : بی‌رنگ‌کننده

icon

نيتروفوروزان (موضعي)

عنوان لاتین: NITROFURAZONE (Topical)
نام تجاری: Furacin, Nitrofural
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

بتانکول کلرايد

عنوان لاتین: BETHANECHOL CHLORIDE
نام تجاری: Duvoid, Myotonachol, Urabeth, Urecholine
گروه دارویی : محرك دستگاه ادرارى و گوارش

icon

VITAMIN C

عنوان لاتین:
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

نفازولين هيدروکلرايد (يا نيترات)

عنوان لاتین: NAPHAZOLINE HCL (Or Nitrate)
نام تجاری: Allerest, Comfort, Degest-2, Nafazair, Naoheon, Privine, Vaselear
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

مفنايد استات (موضعي)

عنوان لاتین: MAFENIDE ACETATE (Topical)
نام تجاری: Sulfamylon
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

ليندين (گاما بنزن هگزاکلرايد)

عنوان لاتین: LINDANE (Gamma Benzene Hexachloride)
نام تجاری: G-Well. Kwildane.Scabena
گروه دارویی : ضدچرب/ ضدشپش

icon

سديم هيالورونات

عنوان لاتین: SODIUM HYALURONATE
نام تجاری: Amusic, Healon
گروه دارویی : چشم، کمک به جراحی چشم

icon

وينکريستين سولفات

عنوان لاتین: VINCRISTINE SULFATE
نام تجاری: LCR, Oncovin, VCR
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

شربت ايپکاک

عنوان لاتین: IPECAC SYRUP
نام تجاری: Ipeca
گروه دارویی : قی‌آور

icon

متيل ساليسيلات

عنوان لاتین: METHYL SALICYLATE
نام تجاری: Ben-Gay, Surin, Patogestine, Tevagestien
گروه دارویی : ضد درد موضعى

icon

گلوکاگون

عنوان لاتین: GLUCAGON HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدهیپوگلیسمی

icon

آيوداين

عنوان لاتین: IODINE
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهای تیروئید، ضدعفونی موضعی

icon

کلوفيبرات

عنوان لاتین: CLOFIBRATE
نام تجاری: Atromid-s, Claripex, Novo Fibrate
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

پيريدوستيگمين برميد

عنوان لاتین: PYRIDOSTIGMINE BROMIDE
نام تجاری: Mestinon, Regonol
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

پيريلامين مالئات

عنوان لاتین: PYRILAMINE MALEATE
نام تجاری: Anthisan, Nisaval, Parmal
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

بنزيل بنزوات

عنوان لاتین: BENZYL BENZOATE
نام تجاری: Benylate
گروه دارویی : ضدجرب/ ضدشپش

icon

تيمولول مالئات (چشمي)

عنوان لاتین: TIMOLOL MALEATE (optic)
نام تجاری: Blocadren, Timoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

کواناکرين

عنوان لاتین: QUINACRINE HCL
نام تجاری: Atabrine
گروه دارویی : ضد كرم

icon

دي‌گوکسين

عنوان لاتین: DIGOXIN
نام تجاری: Lanoxicaps, Lanoxin
گروه دارویی : گليكوزيد قلبي، ضد آريتمى

icon

فنترمين

عنوان لاتین: PHENTERMINE HCL
نام تجاری: Adipex-p, Fastin, Inonamine,Obephen, Obermine, Obestin, Parmine, Phentrol, Tonamin, Unifast, Wilpower.
گروه دارویی : محرک مغزى

icon

هيروکسي‌کلروکواين سولفات

عنوان لاتین: HYROXYCHLOROQUINE SULFATE
نام تجاری: Plaquenil Sulfate
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

اوروکيناز

عنوان لاتین: UROKINASE
نام تجاری: Abbokinase, Open - Cath
گروه دارویی : آنزيم ترومبوليتيک

icon

اسيد اسکوربيک (ويتامين سي)

عنوان لاتین: ASCORBIC ACID (Vitamin C)
نام تجاری: Arco-Cee, Ascorbicap, Cebid, C-Long, Cenolate, Cemil-1000, Cevalin, Vevito, Vita Cee
گروه دارویی : ويتامين C

icon

فوروزمايد(لازکس)

عنوان لاتین: FUROSEMIDE (Lasix)
نام تجاری:
گروه دارویی : ديورتيك

icon

پني‌سيلين ۶.۳.۳

عنوان لاتین: PENICILLIN 6.3.3
نام تجاری: Acticillin, Depopen 6.3.3, Extencilline 6.3.3, Penilente
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آنتي‌هيستامين دکونژستانت

عنوان لاتین: ANTIHISTAMINE DECONGESTANT
نام تجاری: Naldecon
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

تيروئيد

عنوان لاتین: THYROID
نام تجاری: Armour Thyroid, Thrar, West Thyroid
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

کورتيکوتروپين

عنوان لاتین: CORTICOTROPIN (ACTH)
نام تجاری: Acthar, Cortigel
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

سيلورنيترات

عنوان لاتین: SILVER NITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

پرفنازين

عنوان لاتین: PERPHENAZINE
نام تجاری: Phenazine, Trilafon
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

ايوپرومايد

عنوان لاتین: IOPROMIDE
نام تجاری: Ultravist 300. Ultravist 370
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آهن دکستران (کمپلکس)

عنوان لاتین: IRON DEXTRAN (Complex)
نام تجاری: Feostst . Feronium . Imferon . Irodex . Proferdex
گروه دارویی : خون‌سازى

icon

ديازپام

عنوان لاتین: DIAZEPAM
نام تجاری:
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

پيريمتامين

عنوان لاتین: PYRIMETHAMINE
نام تجاری: Daraprim
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

لوودوپا ـ سى

عنوان لاتین: LEVODOPA-C
نام تجاری: Sinemet
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

ژلاتين

عنوان لاتین: GELATIN FOAM
نام تجاری: Gelfoam
گروه دارویی : بندآورنده خون (هموستاتیک)

icon

پيريوينيوم پاموات

عنوان لاتین: PYRVINIUM PAMOATE
نام تجاری: Vanquin
گروه دارویی : ضد كرم

icon

ريفامپين

عنوان لاتین: RIFAMPIN (Rifampicin)
نام تجاری: Rifadin, Rimactane, Rofact
گروه دارویی : ضد سل، ضد جذام

icon

ايزوپروترنول/ ايزوپروترنول سولفات

عنوان لاتین: ISOPROTERENOL HCL/ISOPROTERENOL SULFATE
نام تجاری: Isoprel. Mistometer. Norisodrine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

ليوتيرونين سديم

عنوان لاتین: LIOTHYRONINE SODIUM
نام تجاری: Cytomel. Tertroxin
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

تيوپنتال سديم

عنوان لاتین: THIOPENTAL SODIUM
نام تجاری: Pentothal, Intraval-Na
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

نافسيلين سديم

عنوان لاتین: NAFCILLIN SODIUM
نام تجاری: Nafcil, Nallpen, Unipen.
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آ. اس. آ

عنوان لاتین: A.S.A
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

آمرينون لاکتات

عنوان لاتین: AMRINONE LACTATE
نام تجاری: Inicor
گروه دارویی : اينوتروپيك، گشادكننده عروق

icon

گراميسيدين

عنوان لاتین: GRAMICIDIN-N
نام تجاری: Neosporin
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

ديلتيازم

عنوان لاتین: DILTIAZEM HCL
نام تجاری: Cardizem
گروه دارویی : ضدآنژين، ضدفشارخون

icon

پدياتريک گريپ

عنوان لاتین: PEDIATRIC GRIPE
نام تجاری: Naldecon
گروه دارویی : ضد سرماخوردگى

icon

ديترانول (آنترالين)

عنوان لاتین: DITHRANOL (Anthralin)
نام تجاری: Anthra-derm, Anthroforte, Drithocreme, Drithoscalp
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

ديپيرون

عنوان لاتین: DIPYRONE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

آنتي‌هموروئيد

عنوان لاتین: ANTIHEMORRHOID
نام تجاری: Xyloproct
گروه دارویی : ضد بواسير

icon

گلوتاميک اسيد هيدروکلرايد

عنوان لاتین: GLUTAMIC ACID HYDROCHLORIDE
نام تجاری: Acidukin . Acigkumine
گروه دارویی : ضد سوءهاضمه

icon

دي‌هيدروتاشيسترول

عنوان لاتین: DIHYDROTACHYSTEROL
نام تجاری: DHT, DHt intensol, Hytakerol
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

لينسترنول

عنوان لاتین: LYNESTRENOL
نام تجاری: Exlutona, Minilyn
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

رينگر، اس و رينگرلاکتارد

عنوان لاتین: RINGER,S & RINGER LACTATED
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين آب و الکتروليت‌ها

icon

تيوتپا

عنوان لاتین: THIOTEPA
نام تجاری: TSPA
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

پماد چشم

عنوان لاتین: SIMPLE EYE OINTMENT
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ نرم‌کننده چشم

icon

لوودوپا ـ بى

عنوان لاتین: LEVODOPA-B
نام تجاری: Madopar
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

کلوبازام

عنوان لاتین: CLOBAZAM
نام تجاری: Urabanyl
گروه دارویی : ضدتشنج، ضداضطراب

icon

منيزيوم سولفات

عنوان لاتین: MAGNESIUM SULFATE
نام تجاری: Epsom Salt, Sulmages
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

زغال فعال

عنوان لاتین: CHARCOAL ACTIVITED
نام تجاری: Charco Caps
گروه دارویی : دفع سم از بدن، ضدنفخ و ضداسهال

icon

ترمو راب

عنوان لاتین: THERMO RUB
نام تجاری: Vick Vaporub
گروه دارویی : ضداحتقان بينى و سرفه.

icon

نئوميسين سولفات

عنوان لاتین: NEOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Mycifradin, Myciguent, Diacol
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

قطران زغال سنگ

عنوان لاتین: COAL TAR
نام تجاری: Aquatar, Estar, Poly tar, Psorigel, Tototar
گروه دارویی : ضدپسوريازيس، ضدسبوره

icon

لوونورگسترول

عنوان لاتین: LEVONORGESTROL
نام تجاری: Ovrette. Microval
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

اگزازپام

عنوان لاتین: OXAZEPAM
نام تجاری: Ox-Parn, Serax, Zepex
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

لواميسول

عنوان لاتین: LEVAMISOLE HCL
نام تجاری: Ergamisol.Ketrax.Vermisol
گروه دارویی : ضدکرم، محرک سیستم ایمنی

icon

ادلت‌کلد

عنوان لاتین: ADULT COLD
نام تجاری: AF.Corisan, Dristan
گروه دارویی : ضد سرماخوردگى

icon

آنتوساينوسايد ـ آ

عنوان لاتین: ANTHOCYANOSIDE-A
نام تجاری: Difrarel-E, Difrarel-100
گروه دارویی : درمان اختلالات عروقى

icon

ليدوکائين و دکستروز

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL & DEXTROSE
نام تجاری:
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

بنزويل پروکسايد

عنوان لاتین: BENZOYL PEROXIDE
نام تجاری: Acne-Aid, Benzac, Desquam-E, Fotex, Pan Oxyl, Zeroxin-5
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

نيفديپين

عنوان لاتین: NIFEDIPINE
نام تجاری: Adalat, Procardia, Procardia XL
گروه دارویی : ضد فشارخون

صفحه 2 از 8ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها