مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

ليوتيرونين سديم

عنوان لاتین: LIOTHYRONINE SODIUM
نام تجاری: Cytomel. Tertroxin
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

لينسترنول

عنوان لاتین: LYNESTRENOL
نام تجاری: Exlutona, Minilyn
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

ليندين (گاما بنزن هگزاکلرايد)

عنوان لاتین: LINDANE (Gamma Benzene Hexachloride)
نام تجاری: G-Well. Kwildane.Scabena
گروه دارویی : ضدچرب/ ضدشپش

icon

ليدوکائين/ ليدوکادين هيدروکلرايد (موضعي)

عنوان لاتین: LIDOCAINE/LIDOCAINE HCL (topical)
نام تجاری: Xylocine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

ليدوکائين و دکستروز

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL & DEXTROSE
نام تجاری:
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

ليدوکائين (گزلوکائين ۱%ـ ۲%)

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL (Xylocaine 1% - 2%)
نام تجاری: Anestacon. Baylocaine. Delcaine. Dilocaine. Nervocaine. Nulicaine. Xylocaine
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

ليدوکائين (گزلوکائين + اپي‌نفرين)

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL (Local)(Xylocaine+epinephrine)
نام تجاری:
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

ليتيم کربنات

عنوان لاتین: LITHIUM CARBONATE
نام تجاری: Carbolith, Duralith, Eskalith, Lithane, Lithizine, Lithobid, Lithonate
گروه دارویی : درمان مانيا

icon

ليپرسين (وازوپرسين ترکيبي)

عنوان لاتین: LYPRESSIN (Vasopressin Synthetic)
نام تجاری: Diapid
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

لوونورگسترول

عنوان لاتین: LEVONORGESTROL
نام تجاری: Ovrette. Microval
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

لوودوپا ـ سى

عنوان لاتین: LEVODOPA-C
نام تجاری: Sinemet
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

لوودوپا ـ بى

عنوان لاتین: LEVODOPA-B
نام تجاری: Madopar
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

لووداپا

عنوان لاتین: LEVODAPA
نام تجاری: Dpar. Larodopa
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

لوواستاتين

عنوان لاتین: LOVASTATIN
نام تجاری: Meoinolin, Mevacor
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

لوکاورين کلسيم

عنوان لاتین: LEUCOVORIN CALCIUM
نام تجاری: Calcum Folinate. Citrovorum Factor. Folinic Acid. Well Govorin
گروه دارویی : پادزهر آنتاگونیست‌های اسیدفولیک، ضدکم خونی

icon

لوکارنيتين

عنوان لاتین: LEVOCARNITNE
نام تجاری: Cornitene
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

لورازپام

عنوان لاتین: LORAZEPAM
نام تجاری: Ativan,Alzapam
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

لوتيروکسين سديم

عنوان لاتین: LEVOTHYROXINE SODIUM (T4)
نام تجاری: Eltroxin. Levothroid. Noroxin. Synthroid. Synthox. Syroxine
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

لواميسول

عنوان لاتین: LEVAMISOLE HCL
نام تجاری: Ergamisol.Ketrax.Vermisol
گروه دارویی : ضدکرم، محرک سیستم ایمنی

icon

لاموستين

عنوان لاتین: LOMUSTINE
نام تجاری: CCNU, CeeNU
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

لاموتريگين

عنوان لاتین: LAMOTRIGINE
نام تجاری: Lamictal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

لاکتولوز

عنوان لاتین: لاکتولوز
نام تجاری: Chronuac. Cephuac
گروه دارویی : ملين