بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان بابك

نوع تخصص: عمومی

بیمارستان خصوصی
  • سازمان متبوع: خصوصی
  • استان: تهران ، شهرستان: تهران
  • منطقه (تهران): منطقه10
  • تلفن: 66014802
  • فکس: 66014802
  • نشانی: خیابان آزادی – خیابان کارون – چهار راه طوس
تماس
  - بیمارستان خصوصی

تاریخ ایجاد: 1393/08/24 آخرین ویرایش: 1393/09/01 بازدید: 1855

iconمعرفي بیمارستان بابك

سازمان متبوع: بخش خصوصي نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت فعال: 25 نوع تخصص: عمومي

iconمعرفی بخش های درمانی

بخش های بستری: زنان و زايمان-nicu-داخلي -اطفال-نوزادان-جراحي عمومي
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زايمان-ليبر-پست پارتوم-تختهاي بخش اورژانس-تحت نظر اورژانس-مامايي
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه طبي و پاتولوژي-راديولوژي وسونوگرافي-داروخانه
بخش های درمانگاهی: درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-ساير(درمانگاه)

iconخدمات ويژه

iconکادر درمانی

iconبیمه های طرف قرارداد