بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان بهرامي

نوع تخصص: اطفال

بیمارستان دولتی
  • سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکی
  • استان: تهران ، شهرستان: تهران
  • منطقه (تهران): منطقه7
  • تلفن: 77547971-4
  • نشانی: خ دماوند ايستگاه قاسم اباد خ شهيد کيايي
  • وبسایت: سایت بیمارستان بهرامي
  • پست الکترونیک: hosp_bahrami@tums.ac.ir
تماس
  - بیمارستان دولتی

تاریخ ایجاد: 1393/08/26 آخرین ویرایش: 1393/08/30 بازدید: 1465

iconمعرفي بیمارستان بهرامي

بيمارستان بهرامي تنها بيمارستان فوق تخصصي اطفال در شرق تهران است. اين بيمارستان مفتخر است که با 117 تخت فعال و بخشهاي بستري داخلي، جراحي اطفال ، جراحي نوزادان، نوزادان عفوني و همودياليز ، NICU,PICU و بيش از 20 درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي آماده سرويس دهي به هموطنان عزيز مي باشد.

اين مرکز در سال پذيراي حدود 9496 بيمار بستري و 96597 بيمار سرپايي مي باشد.بيمارستان بهرامي دومين بيمارستان اطفال تهران از نظر قدمت است و از زمان تاسيس (سال 1337) تا کنون سهم عمده اي در تربيت متخصصان و  فوق تخصصان اطفال و ساير پزشکان کشور را عهده دار بوده است . در حال حاضر دانشجويان ، کارورزان و دستياران تخصصي و فوق تخصصي زير نظر 39 نفر از اعضاي هيئت علمي برجسته کشور در اين بيمارستان آموزش مي يابند . ما بر آنيم که با بکار گيري علم روز پزشکي اطفال و تکنولوژي و فن آوري هاي مناسب و با داشتن نيروي انساني کار آمد خدمات درماني آموزشي با کيفيت را به همکاران عزيز ارائه نماييم .

iconمعرفی بخش های درمانی

بخش های بستری: NICU-PICU-عفوني-جراحي -داخلي نوزادان--داخلي 2-داخلي 1-
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-تالاسمي- تحت نظر اورژانس-دياليز-بخش اورژانس
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-نوارقلب-شيمي درماني-تست پوستي(الرژي)
بخش های درمانگاهی: فوق تخصصي ـ اطفال غدد -كلينيك ENT(دكتر حسين نيا)-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اورژانس- فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-فوق تخصصي ـ اطفال قلب-فوق تخصصي ـ اطفال گوارش -فوق تخصصي ـ اطفال نورولوژي-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان- فوق تخصصي ـ جراحي اطفال-فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي -درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه داخلي اطفال-كلينيك عفوني(دكتر قوامي)-كلينيك ويژه عصر داخلي(د.احساني)-كلينيك ويژه عصرجراحي(د.ملائيان)-درمانگاه ايمونولوژي-كلينيك ويژه عصرداخلي(د.كاوه)-كلينيك ويژه عصر داخلي(د.برخورداري)-كلينيك ويژه عصرنوزادان(د.كامراني)-كلينيك ويژه عصرداخلي(د.شاهقلي)-كلينيك ويژه عصرعفوني(د.ايزدي)-كلينيك ويژه عصر جراحي(د.نحوي)-كلينيك چشم(دكتر سجاديه)-كلينيك ويژه صبح گوارش(د.افتخاري)--كلينيك روانپزشكي(دكتر بهپورنيا)-كلينيك پوست(دكتر تجزيه چي)-كلينيك ويژه صبح خون(د.نوربخش)-كلينيك ويژه عصرآسم وآلرژي(د.زنديه)-كلينيك ويژه عصر جراحي(د.اسكندري)-كلينيك اعصاب(دكتر خسروشاهي)-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه كاردرماني-كلينيك ويژه عصر داخلي(د.صادقي)-كلينيك ويژه عصر داخلي(د.حبيبي)-فوق تخصص -اطفال روماتولوژي-درمانگاه دندانپزشكي-كلينيك ويژه صبح اعصاب( دكتر توسلي)-كلينيك ويژه صبح غدد(د.شعباني)-كلينيك ويژه عصر غدد(د.شعباني)-كلينيك ويژه عصر گوارش(د.افتخاري)-كلينيك ويژه عصر داخلي(د.نوربخش)-كلينيك ويژه صبح كليه(دكتر مجتهدي)-كلينيك ويژه عصرENT(دكتر حسين نيا)-كلينيك آسم و آلرژي(دكتر قاضي)-كلينيك اعصاب(دكتر رضواني)-كلينيك نفرولوژي(دكتر هنرمند)-كلينيك غدد(دكتر نادري)-كلينيك جراحي(دكتر پورنگ)-كلينيك ويژه صبح نوزادان(د.كامراني)-كلينيك داخلي(دكتر احساني)-كلينيك ويژه صبح آسم وآلرژي(د.زنديه)-كلينيك ارتوپدي(دكتر زرگر)-كلينيك ويژه صبح روماتولوژي(د.صادقي)-كلينيك ويژه صبح قلب (د.محمدپور)-كلينيك ارتوپدي(دكتر زماني)-كلينيك ويژه عصر قلب(د.محمدپور)-كلينيك گوارش (دكتراخترخاوري)-كلينيك گوارش(دكتر اقبالخواه)-كلينيك ويژه صبح خون (د.شاهقلي)-كلينيك ويژه صبح داخلي(د.صادقي)-كلينيك نوزادان(دكتر ناصري)-كلينيك ويژه عصرقلب(دكتر موحديان)-كلينيك ويژه عصر كليه (د .فهيمي)-كلينيك نوزادان(دكتر عليزاده)-كلينيك نفرولوژي(دكتر فهيمي)-كلينيك ويژه صبح داخلي(د.برخورداري)-كلينيك داخلي(دكتر رهبري منش)-كلينيك ويژه صبح جراحي(د.اسكندري)-كلينيك ويژه صبح قلب(د. موحديان)-كلينيك غدد(دكتر حق شناس)-كلينيك خون(دكتر احساني)-كلينيك ويژه صبح نوزادان(د.كاوه)-كلينيك جراحي(دكتر ملائيان)-كلينيك ويژه صبح خون(دكتر رحيمي)-كلينيك ويژه عصر كليه(دكتر مجتهدي)-كلينيك ويژه صبح عفوني(دكتر ايزدي)-كلينيك ويژه عصرداخلي(دكتر رحيمي )-كلينيك ويژه اختلال بلع-كلينيك ويژه عصر جراحي(دكتر پورنگ)-كلينيك ويژه صبح داخلي(دكترحبيبي)

iconخدمات ويژه

iconکادر درمانی

iconبیمه های طرف قرارداد