بانک اطلاعات بیمارستان های کشور

  

بیمارستان فاطمه الزهرا (س) رباط كريم

نوع تخصص: عمومی

بیمارستان دولتی تماس
  - بیمارستان دولتی

تاریخ ایجاد: 1393/08/27 آخرین ویرایش: 1393/08/29 بازدید: 2481