مجله پزشکی و سلامت

آنفلوانزا

عفونت ویروس آنفلوانزای C در انسان: اولین بررسی سرواپیدمیولوژیک در ایران

28 اردیبهشت 1394

میزان جداسازی هموفیلوس آنفلوآنزای تیپ b در مایع مغزی نخاعی کودکان مشکوک به مننژیت با روش های کشت و PCR مرکز طبی کودکان 82-1381

28 اردیبهشت 1394

آنفلوانزای پرندگان (مقاله مروری)

28 اردیبهشت 1394

تعیین فراوانی عفونت ویروسی پاراآنفلوآنزا به روش ایمونوفلوئورسانس در عفونتهای حاد تنفسی

28 اردیبهشت 1394

مروری بر ایمونولوژی واکسن هموفیلوس آنفلوانزا و اثرات آن در کاهش بیماری

28 اردیبهشت 1394

راهنمای (قابل تجدید نظر) درمان دارویی ضدّ ویروس در موارد قطعی یا مشکوک ابتلا به ویروس آنفلوانزای A با منشأ خوکی و همچنین موارد تماس نزدیک (دستورالعمل 7)

28 اردیبهشت 1394

ارزیابی میزان اثر بخشی و هزینه در مقابل سود واکسیناسیون آنفلوانزا در سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک

28 اردیبهشت 1394