مجله پزشکی و سلامت

دندانپزشكي

بررسی تأثیر آموزش مادران بر عملکرد آن‌ها جهت انجام فیشورسیلانت دندان‌های کودکان 9-6 ساله شهر اصفهان

29 فروردین 1394

تأثیرحضور والدین بر میزان ترس و همکاری کودکان 6-4 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان

29 فروردین 1394

بررسی ارتباط بین شدت نور با عمق کیورکامپوزیت رزین سخت شده توسط دستگاه‌های لایت کیور موجود در بخش ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

29 فروردین 1394

بررسی ارتباط اعتماد به نفس و رضایت از نظم دندان‌ها با تمایل به درمان ارتودنسی و نیاز واقعی به درمان

29 فروردین 1394

ارزیابی رابطه مراحل رویش دندانی و مراحل بلوغ اسکلتال به روش بررسی ستون مهره‏های گردنی

29 فروردین 1394

بررسی سلامت دهان و دندان در کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با کودکان سالم در شهر اصفهان (ایران)

29 فروردین 1394

بررسی میزان همبستگی بین نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان عمومی، دستیاران تخصصی ومسؤولین دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

29 فروردین 1394

بررسی تأثیر استریلیزاسیون با اتوکلاو بدون آماده سازی بر دقت محدود کننده‌های مکانیکی تورک از نوع اصطکاکی در ایمپلنت های دندانی

29 فروردین 1394

نیازهای درمانی دندانپزشکی جانبازان شیمیایی با گاز خردل ، خراسان رضوی،مشهد،ایران

29 فروردین 1394

نیازهای درمانی دندانپزشکی جانبازان شیمیایی با گاز خردل ، خراسان رضوی،مشهد،ایران

29 فروردین 1394

بررسی اثر بازدارندگی نانوذرات نقره کلوییدی با یک محلول ضد‌عفونی‌کننده دندانپزشکی بر دو‌سویه باکتری

29 فروردین 1394

تشخیص پوسیدگی‌های ثانویه دندانی در ترمیم‌های کامپوزیت با تغییر زاویه عمودی در رادیوگرافی بایت وینگ (in vitro)

29 فروردین 1394

طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت‎های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

29 فروردین 1394

بررسی وجود پدیده الکتروگالوانیسم علامت‌دار بین پرکردگی‌های آمالگام و کراون‌های فلزی در مخاط دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی تبریز

29 فروردین 1394