مجله پزشکی و سلامت

ديابت

اثرات دیابت بر سیستم ایمنی همورال

28 اردیبهشت 1394

تعیین محدوده طبیعی میزان HBA1c افراد غیر دیابتی شهر زنجان

28 اردیبهشت 1394

بررسی منیزیم سرم خون و نقش هورمون انسولین در تنظیم آن در بیماران دیابتی

28 اردیبهشت 1394

مقایسه شیوع استرستهای روانی تا قبل از تشخیص دیابت قندی وابسته به انسولین در کودکان دیابتیک اصفهان و گروه شاهد (بهمن و اسفند 75)

28 اردیبهشت 1394

بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر میزان قند خون بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رشت

28 اردیبهشت 1394

بررسی شدت و وسعت انفارکتوس میوکارد در بیماران دیابتیک ، تحت درمان با انسولین و سولفوئیل اوره

28 اردیبهشت 1394

عمل آوری سلولهای بتا برای درمان دیابت

28 اردیبهشت 1394

اثر عرق برگ انجیر بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی القا شده با استرپتوزوتوسین

28 اردیبهشت 1394

بررسی ارتباط بین هیپرگلیسمی بدو ورود و مورتالیتی در بیماران غیر دیابتی مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد

28 اردیبهشت 1394

اثر ضد دردی تجویز خوراکی و درازمدت سیاهدانه ((Nigella Sativa در موشهای صحرایی دیابتی

28 اردیبهشت 1394

مقایسه عوامل مؤثر بر سبک زندگی بیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم بیمارستان شهید رجایی تنکابن سال 1384

28 اردیبهشت 1394

فرو تنظیمی فاکتورهسته ای کاپا B به عنوان راهکاری مؤثر برای درمان دیابت نوع اول : تأثیر فلاونوئیدها

28 اردیبهشت 1394

عوامل موثر بر خود مدیریتی دیابت در بیماران دیابتی نوع2: یک استراتژی پیشنهادی در طراحی مداخلات مبتنی بر نظریه و الگو

28 اردیبهشت 1394

دیابت، استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان

28 اردیبهشت 1394

زخم پای دیابتی: یک استراتژی درمانی جدید

28 اردیبهشت 1394

بررسی اثرات مکمل یاری روی بر سطوح گلوکز، انسولین و روی در مردان 65 - 50 ساله مبتلا به دیابت نوع II

28 اردیبهشت 1394

بررسی پیشگویی کننده های خود مراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته

28 اردیبهشت 1394

بررسی شیوع ضایعات مخاطی، سوزش و خشکی دهان در بیماران دیابتی شهر رشت 1384

28 اردیبهشت 1394

تأثیر مصرف روغن کنجد بر پروفایل لیپیدی و قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی- درمانی دیابت یزد

28 اردیبهشت 1394

مقایسه مقدار هموگلوبین گلیکوزیله در افراد سالم با بیماران غیردیابتیک مبتلا به فقر آهن قبل و بعد از درمان در رفسنجان

28 اردیبهشت 1394

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها