مجله پزشکی و سلامت

سرطان خون

تعیین میزان شیوع مولکولی و سرولوژ کیی عفونت ویرو سهای هپاتیت نوع G, B, C در مبتلایان به سرطان خون در جنوب استان فارس

30 فروردین 1394

دو مورد جالب سرطان خون حاد پس از نارسائی مغز استخوان

30 فروردین 1394

مقایسه اثر سمیت برخی فسفرآمیدها بر روی رده سلول سرطان خون K562

30 فروردین 1394

تعیین عوامل مؤثر در ایجاد سرطان خون با منشاء لنفوبلاست حاد در کودکان زیر 15 سال استان فارس در سال 1379

30 فروردین 1394

تاثیر سن، جنسیت و گروه خونی بر بروز انواع سرطان خون

30 فروردین 1394

خوشه‌بندی داده‌های بیان ژنی و کاربرد آن در تحلیل افتراق انواع سرطان خون

30 فروردین 1394

طراحى یک سیستم خبره براى تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون

30 فروردین 1394

بررسی میزان بروز سرطان خون حاد در کودکان کم تر از 15 سال استان آذربایجان غربی طی سال های 1387-1382

30 فروردین 1394

تعیین میزان شیوع عفونت ویروس HGV در مبتلایان به سرطان خون

30 فروردین 1394

تعیین عوامل موثر در عود سرطان خون در کودکان، استان فارس (88-1383)

30 فروردین 1394