مجله پزشکی و سلامت

فشار خون

فشار خون کلیوی مشاهده و تحقیق درباره دو بیمار مبتلا به فشار خون درمان شده با نفرکتومی توام با کورتاژ سورنال در مدت هفت سال

28 اردیبهشت 1394

مکانیسم تاثیر داروهای جدید موثر در درمان افزایش فشار خون شریانی ( خواص فارماکولوژیک ST 155 = Clonidine = Catapres )

28 اردیبهشت 1394

فشار خون کلیوی همراه با نوروپاتی ایسکمیک اپتیک

28 اردیبهشت 1394

کاربرد میوه کرفس Apium graveolens در درمان فشار خون

28 اردیبهشت 1394

اثرتماس با مقادیر پایین سرب بر فشار خون و پاسخدهی قلب ایزوله به کاتکول آمینها در موش صحرایی

28 اردیبهشت 1394

ارتباط حس همگرایی با تغییرات 4 سالة فشار خون

28 اردیبهشت 1394

بررسی اثر مکمل یاری ال-آرژنین بر فشار خون افراد مبتلا به پیش دیابت دارای اضافه وزن

28 اردیبهشت 1394

بررسی تاثیر آرامسازی بر فشار خون مبتلا به پر فشاری خون اولیه مراجعه کننده به درمانگاههای قلب و عروق بیمارستانهای آموزشی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهران

28 اردیبهشت 1394

بررسی میزان طبیعی فشار خون در کودکان سنین دبستان در شهر زنجان 1375

28 اردیبهشت 1394

مقایسه فشار خون کودکان 6 تا 12 سال که والدین آنها فشار خون اسانسیل دارند با کودکانی که دارای والدینی با فشار خون طبیعی می باشند

28 اردیبهشت 1394

بررسی اثر آدالات زیر زبانی در جلو گیری از صعود فشار خون شریانی و افزایش ضربان قلب حین لارنگوسگوپی و لوله گذاری داخل تراشه

28 اردیبهشت 1394

اثر غلظتهای مختلف کلرور سدیم در آب خوراکی رتهای حامله و تاثیر آن بر فشار خون دوران بلوغ نوزادان آنها

28 اردیبهشت 1394

بررسی فشار خون و تعیین رابطه آن با قد و وزن در دانش آموزان 17 – 11 ساله شهر همدان

28 اردیبهشت 1394