مجله پزشکی و سلامت

هپاتيت

میزان پاسخ‌دهی به واکسیناسیون هپاتیت B در کودکان کمتر از یک‌سال شهر گرگان

31 فروردین 1394

موتاسیون‌های HFE در بیماران ایرانی مبتلا به هپاتیت ب

31 فروردین 1394

بررسی غلظت سرمی TNF-α در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن و ارتباط آن با ایجاد فیبروز کبدی

31 فروردین 1394

بررسی شیوع هپاتیت B و C در کودکان خیابانی شهر تهران از فروردین تا شهریور 1386

31 فروردین 1394

شیوع عفونت ثانویه و عفونت توأم هپاتیت دلتا در بیماران HBsAg مثبت مراجعه‌ کننده به آزمایشگاه تشخیص طبی سازمان انتقال خون ایران

31 فروردین 1394

پلی‌مورفیسم‌های ژن گلوتاتیون–S– ترانسفراز P1، T1، M1 در بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمیون

31 فروردین 1394

اندازه گیری آنتی بادی هپاتیت C زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های امیرکبیر و رازی اهواز

31 فروردین 1394

شیوع هپاتیت B و C و عوامل مرتبط در اهداکنندگان خون استان گیلان

31 فروردین 1394

بررسی میزان شیوع سرولوژیک هپاتیت E در شهر خرم آباد در سال 1388

31 فروردین 1394

بررسی عوامل خطر هپاتیت B در اهداکنندگان خون استان اصفهان در سال 1383

31 فروردین 1394

بررسی حساسیت نسبی کیت های نسل سوم سنجش آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C به روش الیزا: ارزیابی 20 کیت

31 فروردین 1394

شیوع هپاتیت B، C و HIV بر حسب خصوصیات دموگرافیک آن‌ها در اهداکنندگان خون شیراز از سال 1381 تا 1385

31 فروردین 1394

وضعیت ایمنی سرولوژیکی کارکنان مراکز آموزشی- درمانی شهر گرگان در برابر ویروس هپاتیت B در سال 1382

31 فروردین 1394

ارتباط پلی‌مرفیسم‌های موجود در ناحیه 874+ ژن IFN-Gama با عفونت نهفته هپاتیت B

31 فروردین 1394

سنجش تغییرات سرمی لامینین در بیماران هپاتیت مزمن حین درمان

31 فروردین 1394

بررسى تغییرات قند خون، مقاومت به انسولین، و عملکرد سلول بتا در افراد مبتلا به هپاتیت مزمن B و C و اختلال تحمل گلوکز

30 فروردین 1394

اختلال‌های خودایمنی تیروئید در مبتلایان به هپاتیت مزمن C پیش از درمان با اینترفرون

30 فروردین 1394

بررسی میزان پاسخ ایمنی واکسن هپاتیت ب در کارکنان در معرض خطر

30 فروردین 1394

تعیین مارکرهای سرولوژیک ویروس هپاتیت B در کودکان متولد شده از مادران HBsAg مثبت

30 فروردین 1394

بررسی شیوع عفونت هپاتیت C و ارتباط آن با آنزیمهای کبدی در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید تهران، 1381

30 فروردین 1394

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها