مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  

مولتى ويتامين

نام لاتین: MULTIVITAMINS

  • نام تجاری: Katabiose
  • گروه دارویی: ويتامين مکمل غذائى
تاریخ ایجاد: 1394/08/17 آخرین ویرایش: 1394/08/17 بازدید: 1858

icon مکانیسم اثر

موردنياز براى متابوليسم کافي.

iconموارد مصرف

پيشگيرى و درمان کمبود ويتاميني.

iconمیزان مصرف

بالغين و کودکان: مصرف خوراکى بسته به فرم تجارتى دارو.

icon عوارض جانبی

iconمراقبت ها

در حاملگى (در گروه A قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.

iconتداخلات دارویی

iconسایر توضیحات

ملاحظات پرستاري:
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: هر ويتامينى را به‌عنوان نمونه به تنهائى چک کنيد.
کمبود ويتاميني: معمولاً کمبود بيش از يک نوع ويتامين وجود دارد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تغذيه کافى براى جلوگيرى از کمبود بيشتر ضرورى است.
ـ تداخلات داروئى که بايد درنظر گرفته شود.
ـ تأکيد در مورد پذيرش رژيم‌درماني.
ـ اجتناب از مصرف مولتي‌ويتامين خوش‌طعم به‌عنوان آب‌نبات؛ زيرا باعث مصرف بيش از حد توسط بچه‌ها مي‌گردد.
ـ دور از دسترس اطفال نگهدارى کنيد.
(جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به هريک از اجزاء دارو)