مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  

نورپينفرين تزريقى

نام لاتین: NOREPINEPHRINE INJECTION

  • نام تجاری: Levarterenol, Levophed
  • گروه دارویی: آگونيست آدرنرژيك
  • گروه شیمیایی: کاته‌کولامين
تاریخ ایجاد: 1394/08/18 آخرین ویرایش: 1394/08/18 بازدید: 1393

icon مکانیسم اثر

با تأثير روى گيرنده‌هاى بتا در قلب باعث افزايش قدرت انقباضى و تعداد ضربان قلب مي‌شود، هم‌چنين با تأثير روى گيرنده‌هاى آلفا باعث انقباض رگ‌هاى خونى مي‌شود؛ فشارخون افزايش مي‌يابد، جريان خون کرونرى بهتر مي‌شود، برون‌ده قلبى بالا مي‌رود.

iconموارد مصرف

هيپوتانسيون حاد ناشى از شوک، سمپاتکتومي، فئوکروموسيتومکتومي، فلج نخاعي، MI، سپتمي‌سمي، آنافيلاکسى و ايست قلبي.

iconمیزان مصرف

بالغين: انفوزيون وريدى ۱۲ـ۸ mcg/min که برحسب فشارخون، دوز نگهدارنده بين ۴ـ۲ mcg/min تنظيم مي‌شود.
کودکان: در شروع ۲mcg/min به‌صورت وريدى و سپس براساس دوز نگهدارنده ۱/۰ mcg/kg/min تنظيم مي‌شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، فيبريلاسيون دهليزي، اختلالات ريتم توأم با تاکيکاردي، فئوکروموسيتوم، حاملگى (در گروه D قرار دارد).

icon عوارض جانبی

دستگاه عصبي‌مرکزي: سردرد، اضطراب، سرگيجه، بي‌خوابي، بي‌قراري، ترمور.
قلبي‌عروقي: طپش قلب، تاکيکاردي، هيپرتانسيون، ضربان‌هاى اکتوپيک، آنژين صدري.
گوارشي: تهوع، استفراغ.
پوستي: نکروز، تخريب بافتى با منشاء خارج عروقي، گانگرن.
تنفسي: تنگي‌نفس.
ادراري‌تناسلي: کاهش برون‌ده ادراري.

iconمراقبت ها

در شيردهي، آمبولى شرياني، بيمارى عروق محيطي، هيپرتانسيون، پرکارى تيروئيد، پيري، بيمارى قلبى بااحتياط مصرف شود.

iconتداخلات دارویی

متيل دوپا، گوانيتيدين، آلکالوئيدهاى ارگوت، فورازوليدون و TCA باعث تشديد اثر وازوپرسورى مي‌شود؛ هالوتان و سيکلوپروپان باعث تشديد خطر آريتمي‌ها مي‌شوند.

iconسایر توضیحات

ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O: در صورتي‌که برون‌ده ادرارى کمتر از ۳۰cc/hr است به پزشک اطلاع دهيد.
ECG مداوم در طى تجويز دارو، در صورت افزايش فشارخون، دارو بايد کاهش يابد.
ـ فشار خون و نبض هر ۵ دقيقه بعد از داروى تزريقي.
ـ در صورت امکان CVP يا PWP در طول انفوزيون.
توصيه‌ها:
ـ افزاينده‌هاى پلاسما براى هيپوولمى استفاده شوند.
ـ تزريق وريدى بعد از رقيق کردن در ۱۰۰۰ـ۵۰۰ نرمال سالين يا محلول قندى %۵، که هر دقيقه ۳ـ۲ ml تزريق مي‌شود؛ برحسب پاسخ بيمار بسنجيد.
ـ استفاده از ۲ بطرى براى تزريق به‌طورى که امکان قطع دارو در عين ادامه انفوزيون وريدى وجود داشته باشد، از پمپ انفوزيون استفاده نمائيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ محلول آماده شده را بيش از ۲۴ ساعت و در يخچال نگهدارى نکنيد.
ـ از استفاده از محلول‌هائى که تغيير رنگ داده‌اند خوددارى نمائيد.
ارزيابى باليني:
بي‌حسى و سردى انتهاها؛ جريان خون محيطى ممکن است کاهش يابد.
محل تزريق: تخريب بافتي؛ در صورت ايجاد از ۱۰ـ۵ mg فنتول‌آمين مخلوط با ۱۵ـ۱۰ ml نرمال سالين استفاده نمائيد.
پاسخ‌درماني: افزايش فشارخون با پايدار شدن مريض.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دليل تجويز دارو را توضيح دهيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: تجويز مايعات و جايگزينى الکتروليت‌ها.