مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  

روغن اتيوديزد

نام لاتین: ETHIODIZED OIL

  • گروه دارویی: ماده حاجب
  • گروه شیمیایی: تركيب يددار
تاریخ ایجاد: 1394/08/13 آخرین ویرایش: 1394/08/13 بازدید: 820

icon مکانیسم اثر

جذب اشعه ايكس و ايجاد سايه برروى عكس راديوگرافي.

iconموارد مصرف

راديوگرافى از رحم و لوله‌هاى رحمى و مجارى لمفاوى اندام‌ها.

iconمیزان مصرف

راديوگرافى لوله‌هاى رحمى و رحم:
بالغين: 5ml دارو تزريق در لوله‌هاى رحمى (با كنترل فلوئوروسكوپ)، درصورت پرنشدن هر دو لوله رحم مي‌توان 2ml به‌صورت تكميلى تزريق كرد.
راديوگرافى مجارى لمفاوى اندام‌ها:
بالغين: تزريق داخل مجراى لمفاوى با سرعت ۲/۰ـ۱/۰ ml/min زير فلوئوروسكوپى تا يافتن جاى مناسب فروكردن سوزن درصورت تشخيص دقيق محلى ۸ـ۶ ml از دارو (تا ورود دارو به كانال توراسيك) تزريق مي‌شود.
كودكان: به‌صورت ذكرشده و به‌مقدار ۶ـ۱ ml و حداكثر ۲۵/۰ ml/kg

icon عوارض جانبی

iconمراقبت ها

iconتداخلات دارویی

iconسایر توضیحات