مجله پزشکی و سلامت

بررسی حساسیت نسبی کیت های نسل سوم سنجش آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C به روش الیزا: ارزیابی 20 کیت

31 فروردین 1394

شیوع هپاتیت B، C و HIV بر حسب خصوصیات دموگرافیک آن‌ها در اهداکنندگان خون شیراز از سال 1381 تا 1385

31 فروردین 1394

وضعیت ایمنی سرولوژیکی کارکنان مراکز آموزشی- درمانی شهر گرگان در برابر ویروس هپاتیت B در سال 1382

31 فروردین 1394

ارتباط پلی‌مرفیسم‌های موجود در ناحیه 874+ ژن IFN-Gama با عفونت نهفته هپاتیت B

31 فروردین 1394

سنجش تغییرات سرمی لامینین در بیماران هپاتیت مزمن حین درمان

31 فروردین 1394

بررسى تغییرات قند خون، مقاومت به انسولین، و عملکرد سلول بتا در افراد مبتلا به هپاتیت مزمن B و C و اختلال تحمل گلوکز

30 فروردین 1394

اختلال‌های خودایمنی تیروئید در مبتلایان به هپاتیت مزمن C پیش از درمان با اینترفرون

30 فروردین 1394

بررسی میزان پاسخ ایمنی واکسن هپاتیت ب در کارکنان در معرض خطر

30 فروردین 1394

تعیین مارکرهای سرولوژیک ویروس هپاتیت B در کودکان متولد شده از مادران HBsAg مثبت

30 فروردین 1394

بررسی شیوع عفونت هپاتیت C و ارتباط آن با آنزیمهای کبدی در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید تهران، 1381

30 فروردین 1394

کلونینگ ژن کدکننده آنتیژن سطحی ویروس هپاتیت B در اشرشیاکولی

30 فروردین 1394

استفاده از روش‌های مولکولی RFLP-PCR و توالی‌یابی مستقیم جهت تعیین ژنوتیپ‌های هپاتیت B در زندانیان معتاد به مواد مخدر تزریقی استان تهران

30 فروردین 1394

مقایسه نتایج تست تکمیل 3- RI BA و RT-PCR در مبتلایان به ویروس هپاتیت C

30 فروردین 1394

بررسی وضعیت واکسیناسیون دندانپزشکان شرکت‌کننده در چهل و دومین کنگره بین‌المللی دندانپزشکان ایران در مقابل هپاتیت B و رفتارهای کنترل عفونت در آنها

30 فروردین 1394

پاسخ آنتی بادی به واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران تحت همودیالیز

30 فروردین 1394

مقایسه تاثیر واکسن هپاتیت B به روش های داخل عضلانی و داخل جلدی

30 فروردین 1394

مقایسه عیار پادتن متعاقب دریافت واکسن هپاتیت B در کودکان 15-12 و 24-21 ماهه

30 فروردین 1394

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم نوکلئوتید تک (-611G/A (SNP در پروموتور ژن شماره 1 گیرنده اینترفرون گاما و بیماری مزمن ناشی از ویروس هپاتیت بی

30 فروردین 1394

تعیین فراوانی یافتههای پاتولوژیک براساس سیستم Ishak در بیماران بستری با تشخیص هپاتیت مزمن و سیروز در بیمارستان رسول اکرم(ص) در فاصله زمانی سالهای 1376 تا 1381

30 فروردین 1394

پاسخ ایمنی به واکسن هپاتیت B در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد در فاز نگهدارنده شیمی درمانی در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

30 فروردین 1394

صفحه 10 از 19ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها