مجله پزشکی و سلامت

بررسی فراوانی نسبی اتومایکوزیس در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان بقیه‌ا…«عج»

30 فروردین 1394

بررسی ارتباط بین چین نرمه گوش و حوادث عروق مغزی

30 فروردین 1394

کندروسارکوم سپتوم بینی و معرفی دو مورد آن در بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

30 فروردین 1394

بررسی غلظت گروه و زیرگروه‌های ایمنوگلوبولین و فنوتیپ لنفوسیتی در کودکان قبل و بعد از عمل برداشت آدنویید و لوزه‌ها در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

30 فروردین 1394

بروز سرطانهای دستگاه گوارش در تهران طی سالهای 80-1377

30 فروردین 1394

تاثیر جویدن آدامس برروی حرکات دودی دستگاه گوارش بعد از عمل جراحی آپا ندکتومی

30 فروردین 1394

بررسی مقایسهای مشکلات گوارشی مکمل آهن و پلاسبو در زنان باردار با هموگلوبین بیش از 2/13 گرم بر دسیلیتر A Comparative Survey of Gastrointestinal Complications Caused by Iron Supplement and Placebo in Pregnant Women with Hb>13.2gr/dl

30 فروردین 1394

مقایسه روشهای هیبریداسیون موضعی و آزمونE در تشخیص سریع سویههای هلیکوباکترپیلوری حساس و مقاوم به کلاریترومایسین در بیماران مبتلا به اختلال گوارشی

30 فروردین 1394

بررسی شیوع هلیکوباکترپیلوری در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان همودیالیز با عوارض گوارشی

30 فروردین 1394

شناسایی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان های کولون و رکتال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: تحلیل بقای پارامتری بر اساس الگوی زمان شکست شتابنده با تصحیح شکنندگی

30 فروردین 1394

PCR و RFLP ژن glmM) ureC) به منظور تشخیص و تیپ بندی سویه های هلیکوباکتر پیلوری جداشده از نمونه بیوپسی معده بیماران با ناراحتی های گوارشی

30 فروردین 1394

شیوع تک یاخته های روده باریک در بیماران مبتلا به سوء هاضمه تحت آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، تهران (85-1383)

30 فروردین 1394

بررسی شیوع هلیکوباکترپیلوری در آندوسکوپی قسمت فوقانی دستگاه گوارش در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان

30 فروردین 1394

سنجش رابطه استرسهای زندگی و بیماریهای گوارشی (زخم معده)

30 فروردین 1394

وضعیت خونریزیهای دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 78-1376

30 فروردین 1394

اپیدمیولوژی سرطانهای دستگاه گوارش دستگاه گوارش در سالمندان استان آذربایجان شرقی در سال 1385

30 فروردین 1394

بررسی آلودگی باکتریایی سطح خارجی و دستگاه گوارش سوسر یهای موجود در83- بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان آنها در سال 85

30 فروردین 1394

بقای کوتاه مدت بیماران مبتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش فوقانی در روستاهای استان گلستان

30 فروردین 1394

معرفی کودک مبتلا به سیاه زخم گوارشی

30 فروردین 1394

بررسی کارایی تست آنتی ژن مدفوعی در تشخیص هلیکو باکتر پیلوری در مبتلایان به سوءهاضمه مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386

30 فروردین 1394

صفحه 12 از 19ابتدا   قبلی   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  بعدی   انتها