مجله پزشکی و سلامت

تغییرات سلامت عمومی بیماران با سکته قلبی

28 اردیبهشت 1394

بررسی نقش آنژیو پلاستی PPCIاولیه روی سرانجام بیماران سکته قلبی حادبا صعود قطعه ST با تأکید بر زمان انجام آن در بیمارستان شهید مدرس ST با تأکید بر زمان انجام آن در بیمارستان شهید مدرس

28 اردیبهشت 1394

کاربرد رویکردهای پارامتری ، نیمه پارامتری و ناپارامتری در تحلیل بقا بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد

28 اردیبهشت 1394

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاین های جریمه شده

28 اردیبهشت 1394

بررسی احتمال بقا و عوامل موثر بر آن در بیماران سکته قلبی بیمارستان امام، 1378

28 اردیبهشت 1394

بررسی مقایسه ای تغییرات سن و عوامل خطر قلبی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در دو مقطع زمانی (1371 و 1381) در سه بیمارستان دانشگاهی تهران

28 اردیبهشت 1394

مقایسه تأثیر دو روش آموزش رایانهای و چهره به چهره بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران پس از سته قلبی

28 اردیبهشت 1394

تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر پرفشاری خون سالمندان مبتلا به سکته قلبی

28 اردیبهشت 1394

تحلیل تجارب بیماران سالمند ایرانی از سکته قلبی

28 اردیبهشت 1394

بررسی همبستگی CRP با آنزیمهایCPK، CK-MB، AST و LDH در سکته قلبی

28 اردیبهشت 1394

اصول گچ گیری و موارد استعمال آن در ارتوپدی

28 اردیبهشت 1394

انفوزیون مداوم فنتانیل و بوپیواکائین اپیدورال در بیدردی پس از اعمال جراحی ارتوپدی: کارآزمایی بالینی تصادفی

28 اردیبهشت 1394

ارزیابی وضعیت شروع درمان ارتوپدی فانکشنال در بیماران کلاس II اسکلتی با شاخص تکامل مهرههای گردنی (CVMS)

28 اردیبهشت 1394

مورد سندرم Ellis-Van Creveld از بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره)

28 اردیبهشت 1394

استئوئید استئومای دست: گزارش ده مورد از بخش ارتوپدی بیمارستان امام، 78-1369

28 اردیبهشت 1394

مقایسه اثربخشی لیدوکائین، دگزامتازون و پروپوفول در کاهش تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی انتخابی ارتوپدی (اندام فوقانی)

28 اردیبهشت 1394

گزارش مورد: بیهوشی در یک بیمار با دیستروفی میوپاتی دوشن کاندید عمل جراحی ارتوپدی

28 اردیبهشت 1394

نتایج عدم استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در جراحی های نسج نرم (ارتوپدی)

28 اردیبهشت 1394

بررسی تغییرات سطح انسولین بیماران مبتلا به پره اکلامپسی در طول حاملگی و مقایسه آن با افراد حامله با فشارخون طبیعی در دوران بارداری

31 فروردین 1394

بررسی علل خونریزی در نیمه اول حاملگی در زنان مراجعه کننده به بيمارستان آيت الله طالقاني

31 فروردین 1394

صفحه 8 از 19ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها