مجله پزشکی و سلامت

بررسی سطح سرمی mmp9 و مشکلات دیررس چشمی در جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با سولفور موستارد

28 فروردین 1394

گزارش اولین مورد سندرم فامیلی آلبینیسم چشمی ـ پوستی نوزادی در همراهی با سندرم

28 فروردین 1394

مقایسه اثر قطره های آپراکلونیدین نیم درصد و تیمولول نیم درصد در جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی بعد از یاگ لیزر کپسولوتومی

28 فروردین 1394

تأثیر بازی‌های حسی-حرکتی در محیط مجازی بر هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلژی

28 فروردین 1394

بررسی شاخص های دموگرافیک، علت آسیب و نتایج نهایی صدمات چشمی در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی تبریز در سال های 84 و 85

28 فروردین 1394

مقایسه هتروفوریای اندازه‌گیری شده به روش‌های سابژکتیو و ابژکتیو انحراف با توجه به برتری حرکتی چشم‌ها

28 فروردین 1394

بررسی آلودگی های باکتریایی لوازم آرایشی مصرفی در اطراف چشم در قبل و پس از مصرف در ایران

28 فروردین 1394

گزارش 1 مورد گرانولوسیتیک سارکومای(کلروما) چشمیA Case Report of Granulocytic Sarcoma of Eye(Chloroma)

28 فروردین 1394

بررسی آسیب های شغلی چشم در مراجعین به اورژانس

28 فروردین 1394

بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

28 فروردین 1394

بررسی اثرات درمانی بتامتازون و دیکلوفناک سدیم بر اپیتلیوم و سلولهای گابلت ملتحمه در چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

28 فروردین 1394

بررسی قدرت آزمون TNOدر تشخیص تنبلی چشم

28 فروردین 1394

بررسی فراوانی انواع عیوب انکساری در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

28 فروردین 1394

بررسی ارتباط بین علایم دوچشمی و اختلالات نقطه ی نزدیک تقارب و تقارب پرشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

28 فروردین 1394

شیوع انحراف چشم به خارج در بیماران مراجعه کننده با سردرد یا درد چشم به کلینیک چشم بیمارستان امیرکبیر 1385

28 فروردین 1394

وضعیت پیگیری های پزشکی در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی مراجعه کننده به مراکز چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

28 فروردین 1394

گزارش یک مورد حمله انقباضی چشم به دنبال مصرف کلوزاپین

28 فروردین 1394

آگاهی بیماران دیابتی مبتلا به سطوح مختلف رتینوپاتی از عوارض چشمی دیابت

28 فروردین 1394

عوامل مرتبط با وضعیت تغذیه‌ای بر حسب صدک BMI برای سن در دختران نوجوان دبیرستان‌های شهر ساری، زمستان 1382

28 فروردین 1394

بررسی آگاهی تغذیهای بیماران دیابتیک نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در سال 1382

28 فروردین 1394

صفحه 17 از 19ابتدا   قبلی   10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  بعدی   انتها