دانشنامه بیماری ها

  
icon

هيستوپلاسموز

عنوان لاتین: histoplasmosis
عنوان لاتین: histoplasmosis

icon

هيرسوتيسم‌

عنوان لاتین: hirsutism
عنوان لاتین: hirsutism

icon

هيدرآدنيت‌ چركي‌

عنوان لاتین: hidradenitis suppurativa
عنوان لاتین: hidradenitis suppurativa

icon

هيپوگليسمي‌ عملكردي‌

عنوان لاتین: hypoglycemia functional
عنوان لاتین: hypoglycemia functional

icon

هيپوگليسمي‌ (كاهش‌ قند خون‌)

عنوان لاتین: diabetes hypoglycemia
عنوان لاتین: diabetes hypoglycemia

icon

هيپرليپيدمي‌

عنوان لاتین: hyperlipidemia
عنوان لاتین: hyperlipidemia

icon

هيپرپلازي‌ آندومتر

عنوان لاتین: endometrial hyperplasia
عنوان لاتین: endometrial hyperplasia

icon

هيپرآلدوسترونيسم‌

عنوان لاتین: hyperaldosteronism
عنوان لاتین: hyperaldosteronism

icon

هموفيلي‌

عنوان لاتین: hemophilia
عنوان لاتین: hemophilia

icon

هرپانژين‌

عنوان لاتین: herpangina
عنوان لاتین: herpangina

icon

هپاتيت‌ ويروسي‌

عنوان لاتین: hepatitis viral
عنوان لاتین: hepatitis viral

icon

هپاتوما

عنوان لاتین: hepatoma
عنوان لاتین: hepatoma

icon

هاري‌ (آب‌ ترسي‌)

عنوان لاتین: rabies
عنوان لاتین: rabies

icon

هوچكين‌

عنوان لاتین: hodgkins disease
عنوان لاتین: hodgkins disease