مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

رينگر، اس و رينگرلاکتارد

عنوان لاتین: RINGER,S & RINGER LACTATED
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين آب و الکتروليت‌ها

icon

ريفامپين

عنوان لاتین: RIFAMPIN (Rifampicin)
نام تجاری: Rifadin, Rimactane, Rofact
گروه دارویی : ضد سل، ضد جذام

icon

ريتودرين

عنوان لاتین: RITODRINE HCL
نام تجاری: Yatopar
گروه دارویی : توکوليتيک (جلوگيري‌کننده از زايمان زودرس)، شل‌کننده رحم

icon

روغن مينرال

عنوان لاتین: MINERAL OIL
نام تجاری: Albagar, Agoral Plain, Kondremul Plain, Milkinol, Neo-Cultol, Nujol Zymenol
گروه دارویی : ملين

icon

روغن کاد

عنوان لاتین: CADE OIL
نام تجاری:
گروه دارویی :

icon

روغن سيليکون

عنوان لاتین: SILICON OIL
نام تجاری: Adatosil
گروه دارویی : چشم ـ درمان اختلال چشمي.

icon

روغن بادام

عنوان لاتین: ALMOND OIL
نام تجاری: Bulk
گروه دارویی : روغن نرم‌كننده

icon

روغن اتيوديزد

عنوان لاتین: ETHIODIZED OIL
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

رسرپين

عنوان لاتین: RESERPINE
نام تجاری: Serpalan, Serpate, Serpasil
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

رزورسينول ـ اس

عنوان لاتین: RESORCINOL-S
نام تجاری: Acnaid
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

رانيتيدين

عنوان لاتین: RANITIDINE
نام تجاری: Zantac
گروه دارویی : آنتاگونيست گيرنده H2