مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

هيوسين ان ـ بوتيل برميد

عنوان لاتین: HYOSCINE N-BUTYL BROMIDE
نام تجاری: Buscopan
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

هيدروکورتيزون/ هيدروکورتيزون استات/ سديم فسفات/ سوکسينات

عنوان لاتین: HYDROCORTISONE/ HYDROCORTISONE ACETATE/ SODIUM PHOSPHATE/ SUCCINATE
نام تجاری: Calde Cort. Cormol HC. Colifoam . Cortrf Acetate . Epifoam
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

هيدروکورتيزون (موضعى ـ چشمي)

عنوان لاتین: HYDROCORTISONE (Topical-Optical)
نام تجاری:
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

هيدروکوئينون

عنوان لاتین: HYDROQUINONE
نام تجاری: Eldoquin. Melanex . Pabaquinone.Solaquin
گروه دارویی : بی‌رنگ‌کننده

icon

هيدروکلروتيازيد

عنوان لاتین: HYDROCHLOROTHIAZIDE
نام تجاری: Aquazide H. Chorzide . Esiderix . Hydrodiuril . Hydromal . Hydro - T . Urozide
گروه دارویی : دیورتیک تیازیدی

icon

هيروکسي‌کلروکواين سولفات

عنوان لاتین: HYROXYCHLOROQUINE SULFATE
نام تجاری: Plaquenil Sulfate
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

هيدروکسي‌زين/ هيدروکسي‌زين پاموات

عنوان لاتین: HYDROXYZINE HCL / HYDROXYZINE PAMOATE
نام تجاری: Atrax . Atozine . Durrax . E-Vista . Hyzin-50 . Orgatrax . Vistaril . Vistacon . Vistaject
گروه دارویی : آرام بخش / خواب آور

icon

هيدروکساريا

عنوان لاتین: HYDROXYUREA
نام تجاری: Hydrea
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

هيدروکار

عنوان لاتین: HYDROCARE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

هيدروژن پروکسايد

عنوان لاتین: HYDROGEN PEROXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

هيدرالازين

عنوان لاتین: HYDRALAZINE HCL
نام تجاری: Alazine.Apresoline.Dralzine
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

هوموتروپين هيدروبرميد (چشمي)

عنوان لاتین: HOMATROPINE HYDROBROMIDE (optic)
نام تجاری: Homatrine . Homatrocel
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

هورمون پاراتيروئيد

عنوان لاتین: PARATHYROID HORMONE
نام تجاری:
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

هماتينيک

عنوان لاتین: HEMATINIC
نام تجاری: Autrin
گروه دارویی : خون‌سازى

icon

هگزامتيل ملامين

عنوان لاتین: HEXAMETHYLMELAMINE (HMM)
نام تجاری: Attretamin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

هپارين سديم

عنوان لاتین: HEPARIN SODIUM
نام تجاری: Hepalean . Lockflush Solution . Hep-Lock . Lipo-Hepin
گروه دارویی : ضدانعقاد

icon

هانوپريدول

عنوان لاتین: HALOPERIDOL
نام تجاری: Haldol . Peridol
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

هالوتين

عنوان لاتین: HALOTHANE
نام تجاری: Fluothane
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

اچ. ام. جى (گنادوتروپين منوپوزال انساني)

عنوان لاتین: hMG (Human Menopausal G)
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر