مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

پيموسيد

عنوان لاتین: PIMOSIDE
نام تجاری: Orap
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

پيلوکارپين نيترات

عنوان لاتین: PILOCARPINE HCL/P . NITRATE
نام تجاری: Adsorbocarpine, Akarpine, Almocarpine, Isopto-Carpine, Miocarpine, Pilocar, Pilokair.
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

پيريوينيوم پاموات

عنوان لاتین: PYRVINIUM PAMOATE
نام تجاری: Vanquin
گروه دارویی : ضد كرم

icon

پيريمتامين

عنوان لاتین: PYRIMETHAMINE
نام تجاری: Daraprim
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

پيريلامين مالئات

عنوان لاتین: PYRILAMINE MALEATE
نام تجاری: Anthisan, Nisaval, Parmal
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

پيريدوکسين (ويتامين ب ۶)

عنوان لاتین: PYRIDOXINE HCL (Vitamin B6)
نام تجاری: Beesix, Hexa-Betalin, Pyroxine, Beta-6, Benadon
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

پيريدوستيگمين برميد

عنوان لاتین: PYRIDOSTIGMINE BROMIDE
نام تجاری: Mestinon, Regonol
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

پيروکسيکام

عنوان لاتین: PIROXICAM
نام تجاری: Feldene
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

پيرانتل پاموات

عنوان لاتین: PYRANTEL PAMOATE
نام تجاری: Antiminth, Combantrin
گروه دارویی : ضد كرم

icon

پيراستام

عنوان لاتین: PIRACETAM
نام تجاری: Nootropil
گروه دارویی : محرک مغزى

icon

پيرازيناميد

عنوان لاتین: PYRAZINAMIDE
نام تجاری: Tebrazid
گروه دارویی : ضد سل

icon

پيپراسيلين سديم

عنوان لاتین: PIPERACILLIN SODIUM
نام تجاری: Pipracil, Picillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پيپرازين هگزاهيدرات

عنوان لاتین: PIPERAZINE HEXAHYDRATE
نام تجاری: Antepar, Bryrel, Entacyl, Pin-Tega, Piprll, Veriga, Vermirex
گروه دارویی : ضد كرم

icon

پي‌اي‌بي‌‌اى

عنوان لاتین: PABA
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پي‌اي‌بي‌‌اى ـ پى

عنوان لاتین: PABA - P
نام تجاری:
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

پي. اي. اس (سديم آمينو ساليسيلات)

عنوان لاتین: P.A.S. (Sodium Amino Salicylate)
نام تجاری: Parasal Sodium, Teebacin
گروه دارویی : ضد سل

icon

پووديون‌آيدون

عنوان لاتین: POVIDONE IODINE
نام تجاری: Betadine, Biodine, Bridine, dfodine, Frepp, Isodine, Operand, Proviodine
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

پودوفيلين

عنوان لاتین: PODOPHYLLIN
نام تجاری: Pod-Ben- 25, Podofin
گروه دارویی : ضدزگيل، کراتوليتيک

icon

پني‌سيلين وى پتاسيم

عنوان لاتین: PENICILLIN V POTASSIUM
نام تجاری: Beepen VK, Betapen-VK, Ledercillin VK, Nadopen-V, Novopen-Vk Penapar VK, Robicillin VK, Vicillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلين جى سديم

عنوان لاتین: PENICILLIN G SODIUM
نام تجاری: Crystapen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلين جى پروکائين

عنوان لاتین: PENICILLIN G PROCAINE
نام تجاری: Ayercillin, Crysticillin A.S, Duracillin A.S, Procain benzylpenicillin Pfizerpen - AS, Wycillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلين جى پتاسيم

عنوان لاتین: PENICILLIN G POTASSIUM
نام تجاری: Crystapen, Megacillin, Novopen G, Pentids, Pfizarpen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلين جى بنزاتين (ال ـ اي)

عنوان لاتین: PENICILLIN G BENZATIN (L-A)
نام تجاری: Bicillin, Bicillin LA, Permapen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلين ۶.۳.۳

عنوان لاتین: PENICILLIN 6.3.3
نام تجاری: Acticillin, Depopen 6.3.3, Extencilline 6.3.3, Penilente
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلين ۶

عنوان لاتین: PENICILLIN 6
نام تجاری: Crystapen, Megacillin, Novopen G, P-50, Pentids, Pfizarpen
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک بتالاکتام

icon

پني‌سيلامين

عنوان لاتین: PENICILLAMINE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پنتوکسي‌فيلين

عنوان لاتین: PENTOXYFILLINE
نام تجاری: Trental
گروه دارویی : محرک جريان خون

icon

پنتاگاسترين

عنوان لاتین: PENTAGASTRIN
نام تجاری: Peptavlon
گروه دارویی : محرک ترشح اسيد معده

icon

پنتازوسين هيدروکلرايد لاکتات

عنوان لاتین: PENTAZOCINE HCL LACTATE
نام تجاری: Fortral, Talwin, Talwin NX
گروه دارویی : ضد درد مخدر، آنتاگونيست

icon

پماد چشم

عنوان لاتین: SIMPLE EYE OINTMENT
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ نرم‌کننده چشم

icon

پلي‌ميکسين بى سولفات (چشمي)

عنوان لاتین: POLYMYXIN B SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ آنتي‌بيوتيک چشمى

icon

پلي‌ميکسين بى سولفات

عنوان لاتین: POLYMYXIN B SULFATE
نام تجاری: Aerosporin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پلي‌ميکسين ان‌اچ

عنوان لاتین: POLYMYXIN NH
نام تجاری: Bacticort Susponsion, Cortisporin Suspension, Triple- Gen Suspension
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک و ضدالتهاب

icon

پلي‌ساميسين

عنوان لاتین: PLICAMYCIN
نام تجاری: Mithramycin, Mithracin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

پسيليوم

عنوان لاتین: PSYLLIUM
نام تجاری: Hydrocil, Karasil, Konsyl, Metamucil, Novomucilax, Pro-lax, Reguloid Siblin
گروه دارویی : ملين

icon

پزادوفدرين هيدروکلرايد سولفات

عنوان لاتین: PSEUDOEPHEDRINE HCL SULFATE
نام تجاری: Novafed, Sudafed
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

پريميدون

عنوان لاتین: PRIMIDONE
نام تجاری: Apo-primidone, Myidone, Sertan, Myosoline
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

پريماکواين فسفات

عنوان لاتین: PRIMAQUINE PHOSPHATE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

پريلوکائين ـ اف

عنوان لاتین: PRILOCAIN - F
نام تجاری: Citanest
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

پرومتازين

عنوان لاتین: PROMETHAZINE HCL
نام تجاری: Ganphen, Histanil, Pentazine, Phenazine, Phecen, Phenergan, Prometh, Promine, Prorex, Prothazine, Provigan
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

پروکيناميد

عنوان لاتین: PROCAINAMIDE HCL
نام تجاری: Procan, Promine, Pronestyl, Rhythmin
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته IA)

icon

پروکاربازين

عنوان لاتین: PROCARBAZINE HCL (Matulane)
نام تجاری: Matulane, Natulan
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

پروکائين

عنوان لاتین: PROCAINE HCL
نام تجاری: Novocaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

پروژسترون

عنوان لاتین: PROGESTERONE
نام تجاری: Femotrone, Gestrol, Progestajest, Progestasert
گروه دارویی : پروژسترون

icon

پروتيوناميد

عنوان لاتین: PROTHIONAMIDE
نام تجاری: Trevinitx
گروه دارویی : ضد سل، ضد جذام

icon

پروتيرلين

عنوان لاتین: PROTIRELIN
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

پروتامين سولفات

عنوان لاتین: PROTAMINE SULFATE
نام تجاری:
گروه دارویی : پادزهر هپارين

icon

پروپيل تئوراسيل

عنوان لاتین: PROPYL THIOURACIL (PTU)
نام تجاری: Propyl-Thyracil
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

پروپرانولول

عنوان لاتین: PROPRANOLOL HCL
نام تجاری: Detensol, Inderal
گروه دارویی : ضدفشارخون، ضد‌آريتمي، ضدآنژين

icon

پروپانيديد

عنوان لاتین: PROPANIDID
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

پروپانتلين برميد

عنوان لاتین: PROPANTHELINE BROMIDE
نام تجاری: Banlin, Norpanth, Noropropanthil, Probanthine, Propanthel
گروه دارویی : آنتي‌کولينرژيک گوارشى

icon

پروپافنون

عنوان لاتین: PROPAFENONE HCL
نام تجاری: Rythmol
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

پروپاستامول

عنوان لاتین: PROPACETAMOL HCL
نام تجاری: Pro-defalgan
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

پروپارکائين

عنوان لاتین: PROPARACAINE HCL
نام تجاری: Alcaine, Ophthaine, Ophthetic Sterile
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

پرمترين (موضعي)

عنوان لاتین: PERMETHRIN (Topical)
نام تجاری: Nix
گروه دارویی :

icon

پرفنازين

عنوان لاتین: PERPHENAZINE
نام تجاری: Phenazine, Trilafon
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

پردين‌موسينات

عنوان لاتین: PREDNIMUSTINE
نام تجاری: Sterecyt
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

پردنيسولون استات

عنوان لاتین: PREDNISOLONE ACETATE
نام تجاری: Econopred, Microfine, Pred Forte, Predcor
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

پردنيسولون

عنوان لاتین: PREDNISOLONE
نام تجاری: Delta-Cortef, Delta - Cotrill, Inflamase Forte, Novapred, Novaprednisolone, Prelone,
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

پردنيسولون ـ اس

عنوان لاتین: PREDNISOLONE - S
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

پردنيزون

عنوان لاتین: PREDNISONE
نام تجاری: Colisone, Deltasone, Meticorten, Orasone, Panasol, Prednicen-M
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

پراليدوکسيم کلرايد

عنوان لاتین: PRALIDOXIME CHLORIDE
نام تجاری: Protoparn
گروه دارویی : فعال‌کننده مجدد کولين‌استراز

icon

پرازيکوانتل

عنوان لاتین: PRAZIQUANTEL
نام تجاری: Biltricide
گروه دارویی : ضد كرم

icon

پرازوسين

عنوان لاتین: PRAZOCIN HCL
نام تجاری: Minipress
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

پدياتريک گريپ

عنوان لاتین: PEDIATRIC GRIPE
نام تجاری: Naldecon
گروه دارویی : ضد سرماخوردگى

icon

پتي‌دين

عنوان لاتین: PETHIDINE HCL
نام تجاری: Demerol, Pethadol, Meperidine HCL
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

پتاسيو پرمنگنات

عنوان لاتین: POTASSIUM PERMANGENATE
نام تجاری:
گروه دارویی : قابض و گندزدا

icon

پتاسيم يدور

عنوان لاتین: POTASSIUM IODIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

پتاسيم کلرايد

عنوان لاتین: POTASSIUM CHLORIDE
نام تجاری: Kaliumdurule, Kaochlor, Kaon-Cl, Kloruess, Klotrix, Potachlor, Potasalan, Potassine
گروه دارویی : الکتروليت

icon

پتاسيم فسفات

عنوان لاتین: POTASSIUM PHOSPHATE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پتاسيم سيترات

عنوان لاتین: POTASSIUM CITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پتاسيم پارا ـ آمينوبنزوات

عنوان لاتین: POTASSIUM PARA - AMINOBENZOATE
نام تجاری: Potaba
گروه دارویی : ضدفيبروز

icon

پانکراتين

عنوان لاتین: PANCREATIN
نام تجاری: Creon, Dizymes, Hi-Vegi-Lip Tablets, Panteric
گروه دارویی : ضد سوءهاضمه

icon

پامکورونيوم برميد

عنوان لاتین: PANCURONIUM BROMIDE
نام تجاری: Pavulon
گروه دارویی : مسدودکننده عصبى ـ عضلانى (غير دپلاريزان).

icon

پاسلي‌تاکسل

عنوان لاتین: PACLITAXEL
نام تجاری: Parteric, Taxol
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

پاروموميسين سولفات

عنوان لاتین: PAROMOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Humatin
گروه دارویی : ضد آميب

icon

پارا ـ اميند بنزوئيک

عنوان لاتین: PARA–AMINO BENZOIC ACID (PABA)
نام تجاری: Metanorm, Pabanol
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

پاپاورين

عنوان لاتین: PAPAVERIN HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌اسپاسموديک